• Controlling strategiczny w zarządzaniu modelami biznesu w sektorze ICT

Podstawowym warunkiem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest tworzenie i doskonalenie systemu informacji. Zarządzanie modelami biznesu, w tym synergią z ich łączenia, wymaga solidnego wsparcia w zakresie opracowania nowoczesnych podejść umożliwiających stworzenie przejrzystego obrazu powiązań oraz zależności wspomagającego podejmowanie lepszych decyzji menedżerskich. W publikacji skoncentrowano się na synergii uzyskiwanej z łączenia heterogenicznych modeli biznesu oraz zaawansowanych koncepcjach z różnych obszarów nauk o zarządzaniu, ekonomii, rachunkowości i finansów. Jak wiele klasycznych koncepcji, także rozumienie controllingu i jego komponentów ulega ewolucji w ślad za kierunkami rozwoju badań naukowych oraz zmianami zachodzącymi w praktykach organizacyjnych. Monografia jest odpowiedzią na aktualne wyzwania w tym zakresie, łącząc nowy trend modeli biznesu z rozwojem sektora ICT.

Podtytuł Controlling strategiczny w zarządzaniu modelami biznesu w sektorze ICT
Autor Jolanta Wartini-Twardowska, Halina Buk, Zbigniew Twardowski
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 222
66.00 48.18
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
46.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 7 dni
ISBN 978-83-8102-462-4
Podstawowym warunkiem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest tworzenie i doskonalenie systemu informacji. Zarządzanie modelami biznesu, w tym synergią z ich łączenia, wymaga solidnego wsparcia w zakresie opracowania nowoczesnych podejść umożliwiających stworzenie przejrzystego obrazu powiązań oraz zależności wspomagającego podejmowanie lepszych decyzji menedżerskich.
W publikacji skoncentrowano się na synergii uzyskiwanej z łączenia heterogenicznych modeli biznesu oraz zaawansowanych koncepcjach z różnych obszarów nauk o zarządzaniu, ekonomii, rachunkowości i finansów. Jak wiele klasycznych koncepcji, także rozumienie controllingu i jego komponentów ulega ewolucji w ślad za kierunkami rozwoju badań naukowych oraz zmianami zachodzącymi w praktykach organizacyjnych. Monografia jest odpowiedzią na aktualne wyzwania w tym zakresie, łącząc nowy trend modeli biznesu z rozwojem sektora ICT.
Szczególna uwaga czytelnika została skierowana na:
• rozwój praktyk controllingu w uwarunkowaniach organizacji, które stosują heterogeniczne modele biznesu,
• synergie kreowane w wyniku odpowiedniej kombinacji zasobów, procesów i elementów wartości dla klienta na poziomie organizacji oraz sposób odwzorowania synergii (lub destrukcji wartości) w systemie informacyjnym,
• nowatorskie rozważania obejmujące problematykę controllingu w sektorze ICT.


„Monografia stanowi interesujące opracowanie naukowe, w którym podjęto próbę połączenia koncepcji modelu biznesu, uzyskania synergii i jej pomiaru na etapie łączenia podmiotów oraz controllingu. Wszystkie te konstrukty posłużyły do zilustrowania wyzwań związanych z zastosowaniem heterogenicznych modeli w przedsiębiorstwach sektora ICT.
Badacze z dyscypliny ekonomia i finanse znajdą w monografii najważniejsze teorie wyjaśniające zjawiska i założenie normatywne, które stanowią fundament pomiaru synergii oczekiwanej w wyniku łączenia zróżnicowanej działalności gospodarczej. Badacze z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości będą mogli odnieść modele biznesu, kompetencje organizacyjne i inne popularne koncepcje zarządzania do szczególnych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw sektora ICT. Praktycy zarządzania i controllingu natomiast będą mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwami działającymi w coraz bardziej zdygitalizowanej rzeczywistości".
dr hab. Monika Łada, prof. Szkoły Głównej Handlowej, fragment recenzji

Wstęp 7

Rozdział 1
Istota, funkcje i systematyka controllingu 9
1.1. Istota controllingu i jego ewolucja 9
1.2. Rodzaje controllingu 15
1.3. Planowanie i budżetowanie jako podstawy wdrożenia controllingu 22

Rozdział 2
Stan badań nad modelami biznesu 29
2.1. Istota i struktura modelu biznesu 29
2.2. Przegląd literatury o modelach biznesu dla sektora ICT za okres 2020-2022 33
2.3. Klasyfikacja modeli biznesu w sektorze oprogramowania 47

Rozdział 3
Zarządzanie wybranymi modelami biznesu w sektorze ICT 53
3.1. Tworzenie architektury biznesu opartej na integracji modeli VAR i INT 54
3.2. Produkty podstawowe modeli INT oraz VAR 59
3.3. Kluczowe kompetencje modeli INT oraz VAR 66
3.4. Funkcje i procesy kształtujące kompetencje modeli INT oraz VAR 72
3.5. Kluczowe zasoby kształtujące kompetencje modeli INT i VAR 80
3.6. Modele finansowe 84

Rozdział 4
Synergie modeli biznesu - charakterystyka i pomiar 95
4.1. Przegląd literatury dotyczącej synergii 95
4.2. Wybrane teorie zewnętrznych źródeł tworzenia wartości przez łączenia biznesów 105
4.3. Od prostej koncepcji do kontrolnego pakietu zarządzania strategicznego 110
4.4. Praktyki szacowania synergii dla wzrostu wartości 115
4.5. Metodyka pomiaru synergii połączonych modeli biznesu 117
4.6. Scenariusze oszacowania wartości synergii połączonych modeli biznesu INT, VAR1 i VAR2 - praktyczne zastosowanie 134

Zakończenie 149
Bibliografi a 151
Załączniki 159
Spis rysunków 217
Spis tabel 219

Recenzja: dr hab. Monika Łada, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku