• Analiza kosztów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Aspekt zrównoważonego rozwoju

W książce przedstawiono: • założenia teoretyczno-metodyczne okresowej analizy kosztów, odpowiadające realizacji obecnie występujących potrzeb w zakresie efektywnego zarządzania nieruchomościami; • praktyczne rozwiązania na podstawie danych rzeczywistych badanych jednostek, tj. spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej. Zaprezentowane podejście do analizy kosztów w warunkach realizacji zrównoważonego rozwoju jest użyteczne dla praktyków gospodarczych, w tym księgowych, analityków kosztów, controllerów kosztów, prezesów i członków rad nadzorczych oraz zarządów w spółdzielniach lub współwłaścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, a także przydatne dla pracowników naukowych, którzy zajmują się analizami działalności gospodarczej, w szczególności analizą kosztów.

Podtytuł Analiza kosztów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Aspekt zrównoważonego rozwoju
Autor Wanda Skoczylas, Beata Dudziak
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
62.00 45.26
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-655-0

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem wymaga szczególnego podejścia do analizy działalności gospodarczej, w tym do analizy kosztów. Troska o ochronę środowiska wiąże się z wdrażaniem szeregu rozwiązań ekologicznych w zarządzaniu nieruchomościami. Dotyczą one nie tylko zarządzania operacyjnego, ale też działań modernizacyjnych. Statyczne zarządzanie nieruchomościami ewoluuje w kierunku zarządzania dynamicznego. Kluczowe jest poszukiwanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w celu czerpania korzyści ekonomicznych. Roczne rozliczenia stają się niewystarczające, a podstawą działalności stają się coraz częściej wieloletnie plany gospodarcze. Koszty - ze swojej istoty odzwierciedlające wartość utraconą dla osiągnięcia innej wartości - zajmują więc szczególne miejsce w ocenie działalności gospodarczej. Przedmiotem analiz są nie tylko koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz koszty mediów podlegające rozliczeniu, ale przede wszystkim koszty remontów i modernizacji. Zasadna jest nie tylko ocena ich wielkości, ale też relacje między nimi. Należy bowiem udzielić odpowiedzi na pytanie: czy poniesione wydatki, szczególnie na inwestycje proekologiczne, znalazły swoje odzwierciedlenie w obniżce kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości i wpływają na zachowanie komfortu użytkowania, bezpieczeństwa oraz wzrost wartości użytkowej i w konsekwencji rynkowej nieruchomości. Analiza kosztów obecnie ma charakter holistyczny, przyczynowo-skutkowy, ponieważ wartość tworzona jest w różnym horyzoncie czasowym dla różnych interesariuszy z wykorzystaniem różnych kapitałów, pomiędzy którymi występuje ciągły przepływ. Rozszerzeniu ulega cel, przedmiot i zakres analizy kosztów.

W książce przedstawiono:
• założenia teoretyczno-metodyczne okresowej analizy kosztów, odpowiadające realizacji obecnie występujących potrzeb w zakresie efektywnego zarządzania nieruchomościami;
• praktyczne rozwiązania na podstawie danych rzeczywistych badanych jednostek, tj. spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej.

Zaprezentowane podejście do analizy kosztów w warunkach realizacji zrównoważonego rozwoju jest użyteczne dla praktyków gospodarczych, w tym księgowych, analityków kosztów, controllerów kosztów, prezesów i członków rad nadzorczych oraz zarządów w spółdzielniach lub współwłaścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, a także przydatne dla pracowników naukowych, którzy zajmują się analizami działalności gospodarczej, w szczególności analizą kosztów.

Wstęp 7

Rozdział 1
Działalność spółdzielni mieszkaniowych 11
1.1. Istota, cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych 11
1.2. Mienie spółdzielni i zarządzanie nieruchomościami 15
1.3. Ogólne założenia gospodarki finansowej 21
1.4. Wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej 26

Rozdział 2
Ogólne założenia analizy kosztów działalności spółdzielni mieszkaniowej 33
2.1. Pojęcie kosztów 33
2.2. Klasyfikacja kosztów działalności spółdzielni mieszkaniowej 38
2.3. Istota, przedmiot, zakres, zadania i wymogi analizy kosztów 41
2.4. Źródła informacji wykorzystywane w analizie kosztów 48
2.5. Metody wykorzystywane w analizie kosztów i ich wartość poznawcza 62

Rozdział 3
Wielokierunkowa analiza kosztów spółdzielni mieszkaniowej 71
3.1. Ocena kosztów spółdzielni według rodzajów działalności 71
3.2. Badanie kosztów w układzie rodzajowym 74
3.3. Ocena kosztów według typów działalności 83
3.4. Analiza kosztów eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych 95
3.5. Ocena wykonania planu kosztów 99
3.6. Opłaty z tytułu użytkowania lokali 103
3.7. Kierunki działań determinujące sytuację finansową spółdzielni 109

Rozdział 4
Teoretyczno-metodyczne założenia analizy kosztów zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 113
4.1. Pojęcie i cechy wspólnoty mieszkaniowej 113
4.2. Modele prowadzenia spraw i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej oraz konsekwencje ich wyboru 117
4.3. Koszty zarządu nieruchomością wspólną i czynniki je determinujące 126
4.4. Źródła informacji, zakres analizy kosztów i wykorzystywane metody 134
4.5. Studium przypadku - Wspólnota Mieszkaniowa Pod lasem 141
4.5.1. Lokalizacja nieruchomości, stan prawny oraz charakterystyka techniczna i eksploatacyjna 141
4.5.2. Ocena kosztów kształtujących wysokość opłat właścicieli lokali 142

Zakończenie 149
Bibliografia 153
Spis tabel 157
Spis schematów 159

Recenzja: Prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku