• Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce

Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków nauk o zarządzaniu, studentów kierunków: zarządzanie, ekonomia, marketing, ochrona środowiska, bezpieczeństwo oraz specjalności dotyczących środowiska naturalnego, ekorozwoju, bezpieczeństwa ekologicznego itp. Publikacja zainteresuje także grono kadry zarządzającej, menedżerów przedsiębiorstw i liderów sektora samorządowego.

Podtytuł Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce
Autor Michał Adam Leśniewski
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 202
40.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-551-5

 

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny umożliwiający szersze spojrzenie na problem ekorozwoju, kultury organizacyjnej i konkurencyjności gminy.

Ekorozwój stwarza nowe możliwości funkcjonowania każdej organizacji w zmiennym otoczeniu. Okres drugiego dziesięciolecia XXI wieku wymaga od organizacji np. gmin (jednostek samorządu terytorialnego) i przedsiębiorstw rozwoju w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Strategie organizacji, w tym gmin, winny zmierzać w kierunku ekorozwoju nie tylko w zapisie, lecz przede wszystkim w działaniu.

Ekorozwój powinien integrować wszystkie zasoby, którymi dysponuje dana organizacja. Realizacja ekorozwoju przez gminy (przedsiębiorstwa) to nie tylko posiadanie przez te organizacje strategii ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju), ale włączenie ekorozwoju jako składowej ich konkurencyjności i kultury organizacyjnej. Ekorozwój, konkurencyjność i kultura organizacji gmin pod wpływem procesu globalizacji tworzą globalizacyjną triadę rozwoju gmin.

Książka tworzy spoiwo między problemami ekorozwoju gmin, konkurencyjności gmin i kultury organizacyjnej gmin. Są one względem siebie komplementarne i synergiczne. Ma ona charakter teoretyczno-badawczy oraz prezentuje różne modele w zakresie: ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organizacyjnej. Analiza tych modeli ma przyczyniać się do możliwości łączenia ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organizacyjnej w jedną całość. Rozwój w czasach nam współczesnych wymaga od gmin (przedsiębiorstw) synergicznego spojrzenia na proces budowania i kształtowania konkurencyjności, ekorozwoju i kultury organizacyjnej.

Publikacja powstała jako wynik badań naukowych gmin i przedsiębiorstw. Rozwiązania wypracowane na gruncie przedsiębiorstw zostały zaadaptowane na grunt gmin i odwrotnie, co powoduje, że gmina jest analogiem przedsiębiorstwa, ekorozwój jest traktowany jako źródło konkurencyjności gmin, natomiast implementacja i kształtowanie ekorozwoju dokonuje się poprzez kulturę organizacji gminy. Książka może posłużyć rozwojowi gmin i przedsiębiorstw w zakresie kształtowania ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organizacyjnej.

Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków nauk o zarządzaniu, studentów kierunków: zarządzanie, ekonomia, marketing, ochrona środowiska, bezpieczeństwo oraz specjalności dotyczących środowiska naturalnego, ekorozwoju, bezpieczeństwa ekologicznego itp. Publikacja zainteresuje także grono kadry zarządzającej, menedżerów przedsiębiorstw i liderów sektora samorządowego.

Wprowadzenie7

Rozdział 1
Gmina organizacją działającą w zmiennym otoczeniu11
1.1. Zróżnicowanie znaczenia pojęcia - region - ze szczególnym uwzględnieniem regionu administracyjnego11
1.1.1. Gmina podmiotem rynku14
1.1.2. Otoczenie gminy18
1.2. Gmina w świetle teorii zarządzania20
1.3. Samorząd gminny w rozwoju lokalnym25
1.4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd gminny28
1.5. Gmina podmiotem kreowania przedsiębiorczości30
1.6. Budowanie potencjału konkurencyjnego gminy poprzez trójkąty relacji rozwoju32
Podsumowanie35

Rozdział 2
Istota ekorozwoju gmin 37
2.1. Pojęcie ekorozwoju 37
2.2. Ekorozwój jako zbiór cech i celów 44
2.3. Ekorozwój jako zbiór zasad 50
2.4. Ekorozwój jako ład zintegrowany 57
2.5. Agenda 21. Regionalna, Powiatowa i Gminna Agenda 21 72
2.6. Szczebel regionalny Agendy 21 74
2.6.1. Regionalna struktura Agendy 21 74
2.6.2. Lobby regionalne na rzecz ekorozwoju 74
2.6.3. Ekorozwojowy program regionalny 74
2.6.4. Regionalny monitoring ekorozwoju 76
2.7. Powiatowa Agenda 21 77
2.8. Gminna Agenda 21 80
2.8.1. Struktura gminnej Agendy 21 80
2.8.2. Społeczność gminna podstawą gminnej Agendy 21 81
2.8.3. Gminny program ekorozwoju 82
2.8.4. Struktura strategii ekorozwoju gminy 83
2.8.5. Tworzenie gminnej strategii ekorozwoju 85
2.8.6. Realizacja programu ekorozwoju w gminie 86
Podsumowanie 87

Rozdział 3
Kultura organizacyjna gmin 89
3.1. Zróżnicowanie znaczenia pojęcia kultury organizacyjnej 89
3.1.1. Pojęcie kultury 89
3.1.2. Kultura organizacyjna 92
3.1.3. Uwarunkowania endo- i egzogeniczne kultury organizacyjnej 96
3.2. Modele kultury organizacyjnej 100
3.2.1. Model wartości konkurujących K.S. Camerona i R.E. Quinna 100
3.2.2. Model E. Scheina 105
3.2.3. Modele Cz. Sikorskiego 106
3.2.4. Model Ch. Handy'ego 108
3.2.5. Model diamentu kultury 109
3.3. Typologia kultur organizacyjnych 111
3.3.1. Kultury organizacyjne T.E. Deala i A.A. Kenedy'ego 111
3.3.2. Kultury organizacyjne J. Petersa 112
3.3.3. Silne i słabe kultury organizacyjne 113
3.3.4. Kultury organizacyjne F. Trompenaarsa i P. Woolliamsa 114
3.4. Kultura organizacyjna instrumentem zarządzania 116
3.5. Kultura organizacyjna procesem interpretacji 117
3.6. Kultura organizacyjna jako zintegrowane ujęcie 118
3.7. Diagnozowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej 119
3.8. Kultura organizacyjna w budowie programów rozwoju kompetencji 120
Podsumowanie 121

Rozdział 4
Ekorozwojowa kultura organizacyjna gmin 123
4.1. Model K.S. Camerona i R.E. Quinna w identyfikacji kultury organizacyjnej gmin 123
4.2. Świadomość ekologiczna a świadomość ekorozwojowa 130
4.3. Ekorozwój koncepcją zarządzania gminą w systemie kultury organizacyjnej 135
4.4. Implementacja i realizacja ekorozwoju w gminie 137
4.5. Czynniki kształtowania ekorozwojowej kultury organizacyjnej 140
Podsumowanie 144

Rozdział 5
Kształtowanie konkurencyjności gmin poprzez ekorozwój 145
5.1. Pojęcie konkurencyjności 145
5.2. Konkurencyjności gmin 149
5.3. Przewaga konkurencyjna gmin 155
5.4. Model konkurencyjności gmin 162
5.5. Konkurencyjność a ekorozwój 171
Podsumowanie 173

Zakończenie 177
Bibliografia 181
Netografia190
Spis tabel191
Spis schematów 192
O Autorze 194

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku