• Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie (wyd. II)

Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych na poszczególne gminy. Decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym zakresie powinny charakteryzować się przede wszystkim racjonalnością i efektywnością, jak również pragmatyzmem działań. Wielość i różnorodność decyzji majątkowych oraz wynikających z nich problemów sprawia, że należy ująć je w jeden logiczny system, który pozwoli na realizowanie długofalowej polityki majątkowej, przekładającej się na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Podjęte w książce zagadnienia są niezwykle złożone, gdyż obejmują nie tylko obszary związane z inwentaryzacją posiadanego majątku, ale również z właściwie przeprowadzonym procesem planowania jego wykorzystania, co przekłada się na potrzebę wprowadzenia strategii majątkowych gminy, umożliwiającej stały monitoring i ocenę procesu gospodarowania majątkiem. Jest to warunek konieczny do osiągnięcia przez gminę równowagi majątkowe

Podtytuł Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie (wyd. II)
Autor Magdalena Łyszkiewicz
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 320
64.00 46.72
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-117-3
Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych na poszczególne gminy. Decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym zakresie powinny charakteryzować się przede wszystkim racjonalnością i efektywnością, jak również pragmatyzmem działań. Wielość i różnorodność decyzji majątkowych oraz wynikających z nich problemów sprawia, że należy ująć je w jeden logiczny system, który pozwoli na realizowanie długofalowej polityki majątkowej, przekładającej się na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Podjęte w książce zagadnienia są niezwykle złożone, gdyż obejmują nie tylko obszary związane z inwentaryzacją posiadanego majątku, ale również z właściwie przeprowadzonym procesem planowania jego wykorzystania, co przekłada się na potrzebę wprowadzenia strategii majątkowych gminy, umożliwiającej stały monitoring i ocenę procesu gospodarowania majątkiem. Jest to warunek konieczny do osiągnięcia przez gminę równowagi majątkowej, czyli sytuacji, w której władze lokalne respektując oczekiwana mieszkańców, świadomie kształtują zasoby majątkowe gminy i relacje pomiędzy poszczególnymi jego składnikami, w celu optymalizacji procesu świadczenia usług publicznych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ procesy związane z gospodarowaniem majątkiem, a zwłaszcza szeroko rozumiane przekształcenia własnościowe, nadal są obiektem sporów i dyskusji dotyczących ich prawidłowego przebiegu.

Rozważania zaproponowane w niniejszej publikacji koncentrują się na wypracowaniu rozwiązań mających na celu określenie pożądanych zmian w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym oraz wskazanie głównych kierunków doskonalenia tego procesu w praktyce zarządzania publicznego. Monografia zawiera również opracowanie metodyki projektowania i wdrożenia strategii majątkowej w sektorze komunalnym, jako podstawowego instrumentu gospodarowania majątkiem, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich. Za cele uzupełniające przyjęto identyfikację i analizę zjawisk oraz procesów oddziałujących na gospodarowanie majątkiem komunalnym, jak też ustalenie zjawisk i procesów dysfunkcyjnych obniżających sprawność i efektywność gospodarowania majątkiem komunalnym.

Książka przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami gospodarowania majątkiem samorządowym, zwłaszcza pracowników naukowych, pracowników administracji samorządowej oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Wstęp 9

Rozdział 1
Gminna jako podmiot gospodarki komunalnej 23
1.1. Miejsce samorządu terytorialnego w budowie społeczeństwa demokratycznego 23
1.2. Wybrane teorie ekonomiczne odnoszące się do determinant realizacji zadań publicznych przez gminy 32
1.3. Zasady podziału zadań publicznych pomiędzy państwo a samorząd terytorialny 41
1.4. Ogólna charakterystyka zadań gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań gospodarki komunalnej 44
1.5. Polityka zagospodarowania przestrzennego jako obligatoryjne zadanie gminy 54

Rozdział 2
Majątek komunalny i jego funkcja gospodarczo-społeczna 63
2.1. Majątek komunalny - specyfikacja głównych kategorii 63
2.2. Sposoby nabywania majątku komunalnego 75
2.3. Warunki i instrumenty gospodarowania majątkiem komunalnym 79
2.4. Formy organizacyjne władania majątkiem komunalnym 85
2.5. Inwentaryzacja majątku komunalnego jako podstawa dysponowania nim 92

Rozdział 3
Samodzielność finansowa gminy a polityka kształtowania dochodów i wydatków majątkowych 101
3.1. Istota samodzielności finansowej gminy 101
3.2. Granice samodzielności dochodowej gminy 106
3.3. Samodzielność wydatkowa gminy w aspekcie ponoszenia nakładów inwestycyjnych 117
3.4. Charakterystyka wpływów budżetowych gminy w świetle gospodarowania majątkiem 124
3.5. Wielkość i struktura dochodów z majątku komunalnego w latach 2006-2014 142

Rozdział 4
Proces świadczenia usług publicznych a gospodarowanie majątkiem komunalnym 151
4.1. Usługi publiczne - pojęcie, istota i klasyfikacja 151
4.2. Modele świadczenia usług publicznych 156
4.3. Prawno-organizacyjne formy świadczenia usług komunalnych 161
4.4. Pozycja sektora prywatnego w procesie świadczenia usług publicznych 169
4.5. Problem pomiaru efektywności usług komunalnych 184

Rozdział 5
Koncepcja strategicznego gospodarowania majątkiem komunalnym 197
5.1. Dysfunkcje systemu gospodarowania majątkiem komunalnym w świetle badań empirycznych 197
5.2. Proponowane działania zwiększające efektywność i sprawność gospodarowania majątkiem komunalnym 209
5.3. Idea strategicznego podejścia do gospodarowania majątkiem komunalnym 217
5.4. Strategie majątkowe w sektorze komunalnym - wyzwania systemowe 226
5.5. Determinanty wyboru modelu strategicznego gospodarowania majątkiem komunalnym 231

Rozdział 6
Warunki i scenariusze wdrożenia strategii majątkowej w sektorze komunalnym - wnioski poznawcze i aplikacyjne 237
6.1. Model wdrożenia podejścia strategicznego do praktyki gospodarowania majątkiem komunalnym w Polsce 237
6.2. Przesłanki i bariery implementacji strategii majątkowych do praktyki polskich gmin 244
6.3. Dobór metod i instrumentów formułowania i implementacji strategii majątkowych 249
6.4. Proces planowania i implementacji gminnej strategii majątkowej 270
6.5. Model skoncentrowanej organizacji procesu strategicznego gospodarowania majątkiem komunalnym 292

Podsumowanie 301
Bibliografia 305

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku