• Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami (wyd. II)

Książka jest próbą poszukiwania drogi, która pozwoli uniknąć „pułapki średniego rozwoju". Jest pozycją, która pokazuje całą międzynarodową perspektywę zagadnienia, chociaż ostatecznie odnosi się do polskich problemów i zagrożeń na drodze do pełnej konwergencji z gospodarkami o najwyższych parametrach rozwoju. Wprawdzie Polska nadal się rozwija w tempie umożliwiającym osiągnięcie tego celu, to należy jednak pamiętać, że zagrożenie pozostania w „pułapce średniego dochodu" wcale nie zniknęło. Wyzwaniem szczególnym jest poszukiwanie i wykorzystanie nowych źródeł wzrostu, opartych na wysokim potencjale kapitału intelektualnego poszczególnych firm i innowacyjności całej gospodarki. Książka jest jednak przede wszystkim monografią o bardzo dużym znaczeniu porządkującym wiedzę w zakresie procesów konwergencji. Można to zaobserwować zarówno z pespektywy definicyjnej i klasyfikacyjnej, jak również z pespektywy integracyjnej, poprzez podjęcie próby wielopłaszczyznowego połączenia wiedzy i osiągnięć metodologicznych różnych koncepcji i dziedzin zarządzania, doświadczeń krajowych i międzynarodowych oraz teorii i rozwiązań praktycznych. Z recenzji prof. dr. hab. Jana Chadama

Podtytuł Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami (wyd. II)
Autor Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
55.00 44.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.75
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-573-7
Książka jest próbą poszukiwania drogi, która pozwoli uniknąć „pułapki średniego rozwoju". Jest pozycją, która pokazuje całą międzynarodową perspektywę zagadnienia, chociaż ostatecznie odnosi się do polskich problemów i zagrożeń na drodze do pełnej konwergencji z gospodarkami o najwyższych parametrach rozwoju.

Wprawdzie Polska nadal się rozwija w tempie umożliwiającym osiągnięcie tego celu, to należy jednak pamiętać, że zagrożenie pozostania w „pułapce średniego dochodu" wcale nie zniknęło. Wyzwaniem szczególnym jest poszukiwanie i wykorzystanie nowych źródeł wzrostu, opartych na wysokim potencjale kapitału intelektualnego poszczególnych firm i innowacyjności całej gospodarki.

Książka jest jednak przede wszystkim monografią o bardzo dużym znaczeniu porządkującym wiedzę w zakresie procesów konwergencji. Można to zaobserwować zarówno z pespektywy definicyjnej i klasyfikacyjnej, jak również z pespektywy integracyjnej, poprzez podjęcie próby wielopłaszczyznowego połączenia wiedzy i osiągnięć metodologicznych różnych koncepcji i dziedzin zarządzania, doświadczeń krajowych i międzynarodowych oraz teorii i rozwiązań praktycznych.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Chadama

Wstęp 7

Rozdział 1
Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego jako przedmiot badań ekonomicznych 9
1.1. Pojęcie i komponenty luki rozwojowej w interpretacjach ekonomicznych 9
1.2. Dynamika luki rozwojowej - konwergencja i dywergencja 13
1.3. Metody pomiaru procesu konwergencji 15
1.4. Badania konwergencji ekonomicznej z perspektywy historycznej 19

Rozdział 2
Uwarunkowania dynamiki luki rozwojowej 27
2.1. Klasyfikacja uwarunkowań zmniejszania luki rozwojowej 27
2.2. Ekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki rozwojowej 30
2.2.1. Uwarunkowania sfery realnej 30
2.2.2. Uwarunkowania sfery regulacji 36
2.3. Aksjologiczne uwarunkowania dynamiki luki rozwojowej 48

Rozdział 3
Kapitał ludzki i innowacje jako kategorie ekonomiczne 53
3.1. Kapitał ludzki 53
3.1.1. Definiowanie kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych 53
3.1.2. Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego 55
3.1.3. Rola kapitału ludzkiego w przebiegu procesów gospodarczych 61
3.2. Innowacje 63
3.2.1. Definiowanie innowacji w naukach ekonomicznych 63
3.2.2. Dylematy pomiaru aktywności innowacyjnej 69
3.2.3. Rola innowacji w przebiegu procesów gospodarczych 72
3.3. Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacji 76

Rozdział 4
Mechanizmy oddziaływania kapitału ludzkiego i innowacji na zmniejszanie luki rozwojowej 85
4.1. Kapitał ludzki a dynamika luki rozwojowej 85
4.1.1. Bezpośrednie oddziaływanie kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy i konwergencję 85
4.1.2. Mechanizmy pośredniego oddziaływania kapitału ludzkiego na dynamikę luki rozwojowej 94
4.2. Innowacje a dynamika luki rozwojowej 100
4.2.1. Mechanizmy oddziaływania innowacji i ich dyfuzji na wzrost gospodarczy i konwergencję 100
4.2.2. Innowacje a luka rozwojowa w świetle teorii wzrostu gospodarczego 101
4.2.3. Innowacje a luka rozwojowa w świetle teorii wymiany międzynarodowej 107

Rozdział 5
Polskie doświadczenia w zmniejszaniu luki rozwojowej poprzez inwestycje w kapitał ludzki i innowacje 113
5.1. Dynamika rozwoju gospodarczego i luki rozwojowej w Polsce po 1990 r 113
5.2. Akumulacja kapitału ludzkiego w polskiej gospodarce 118
5.3. Innowacje i ich dyfuzja w procesie modernizacji Polskiej gospodarki 127
5.4. Wnioski dla polityki gospodarczej 133

Podsumowanie 137
Bibliografia 143
Spis wykresów i rysunków 161
Spis tabel 163

Recenzent: dr hab. Jan Chadam, prof. nadzw. UMCS

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku