• Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie z perspektywy zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie cieszy się rosnącym zainteresowaniem tak środowiska nauki, jak i praktyki. Niniejsza monografia wpisuje się w tę tematykę, eksponując powiązania zarządzania ryzykiem z podejmowaniem decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. W centrum rozważań umiejscowiono kategorię kapitału ryzyka, która rozpatrywana jest z perspektywy problemu finansowania skutków realizacji ryzyka w przedsiębiorstwie. Przyjmując zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem, decyzje o pozyskaniu i zastosowaniu kapitału ryzyka ukazano jako element procesu kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem problemu kreacji wartości przedsiębiorstwa. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim badaczom zainteresowanym zgłębianiem problemu ryzyka w działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanym podejściem do zarządzania ryzykiem. Prezentowane treści mogą również stanowić źródło wiedzy dla środowiska praktyki. Dotyczy to w szczególn

Podtytuł Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie z perspektywy zintegrowanego zarządzania ryzykiem
Autor Monika Wieczorek-Kosmala
Rok wydania 2017
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 308
70.00 51.10
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
49
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-712-0

Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie cieszy się rosnącym zainteresowaniem tak środowiska nauki, jak i praktyki. Niniejsza monografia wpisuje się w tę tematykę, eksponując powiązania zarządzania ryzykiem z podejmowaniem decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. W centrum rozważań umiejscowiono kategorię kapitału ryzyka, która rozpatrywana jest z perspektywy problemu finansowania skutków realizacji ryzyka w przedsiębiorstwie. Przyjmując zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem, decyzje o pozyskaniu i zastosowaniu kapitału ryzyka ukazano jako element procesu kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem problemu kreacji wartości przedsiębiorstwa.

Publikacja dedykowana jest przede wszystkim badaczom zainteresowanym zgłębianiem problemu ryzyka w działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanym podejściem do zarządzania ryzykiem. Prezentowane treści mogą również stanowić źródło wiedzy dla środowiska praktyki. Dotyczy to w szczególności określenia kierunków pozyskiwania kapitału ryzyka w przedsiębiorstwie, gdzie uwzględniono relatywnie mało znane w Polsce metody alternatywnego transferu ryzyka (tzw. ART). Publikacja może również przyczynić się do lepszego zrozumienia holistycznego podejścia do zarządzania ryzykiem, dzięki prezentacji kierunków identyfikacji powiązań poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem z podejmowaniem decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Wstęp 9


Część I
Kapitał ryzyka - identyfikacja problemu

Rozdział 1
Kategoria kapitału z perspektywy finansów przedsiębiorstwa 21

Rozdział 2
Poglądy dotyczące struktury kapitału w dorobku teorii finansów przedsiębiorstw 31

Rozdział 3
Propozycja szerszego spojrzenia na strukturę kapitału przedsiębiorstwa - uzasadnienie dla kategorii kapitału ryzyka 45


Część II
Zastosowanie kapitału ryzyka w przedsiębiorstwie - problemy decyzyjne

Rozdział 4
Kapitał ryzyka a zarządzanie ryzykiem - umiejscowienie problemów decyzyjnych 63

Rozdział 5
Cel zarządzania ryzykiem z perspektywy finansów przedsiębiorstwa a rola kapitału ryzyka 73

Rozdział 6
Ocena ryzyka jako podstawa analizy zapotrzebowania na kapitał ryzyka 83

Rozdział 7
Źródła kapitału ryzyka - propozycja klasyfikacji 97

Rozdział 8
Tradycyjne źródła kapitału ryzyka 107
8.1. Retencja czysta 107
8.2. Ubezpieczeniowy transfer ryzyka 112
8.3. Pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka 119

Rozdział 9
Alternatywne źródła kapitału ryzyka oparte na retencji 123
9.1. Keptyw 123
9.2. Programy finite risk 132

Rozdział 10
Alternatywne źródła kapitału ryzyka oparte na kontraktach ubezpieczeniowych 141

Rozdział 11
Alternatywne źródła kapitału ryzyka oparte na transferze ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy 147
11.1. ILS (Insurance-linked securities) jako instrumenty transferu ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy - uwagi wprowadzające 147
11.2. Derywaty ubezpieczeniowe 154
11.3. Obligacje katastroficzne 160
11.4. Struktury kapitału warunkowego 165

Rozdział 12
Problem rachunku kosztu kapitału ryzyka 173
12.1. Założenia ogólne 173
12.2. Kapitał ryzyka w rachunku średnioważonego kosztu kapitału 179


Część III
Zastosowanie kapitału ryzyka w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań własnych

Rozdział 13
Ramy koncepcyjne badań własnych 189

Rozdział 14
Identyfikacja związku zarządzania ryzykiem z podejmowaniem decyzji finansowych 197
14.1. Rozwinięcie koncepcji pierwszej warstwy problemowej 197
14.2. Identyfikacja powiązań w sensie ogólnym 201
14.3. Identyfikacja powiązań w sensie szczegółowym 205

Rozdział 15
Zastosowanie źródeł kapitału ryzyka w badanych przedsiębiorstwach 209
15.1. Rozwinięcie koncepcji drugiej warstwy problemowej 209
15.2. Strategie kompozycji źródeł kapitału ryzyka 214
15.3. Strategie w zakresie tradycyjnych źródeł kapitału ryzyka 219

Rozdział 16
Wiedza o źródłach kapitału ryzyka 227
16.1. Rozwinięcie koncepcji trzeciej warstwy problemowej 227
16.2. Stopień zrozumienia źródeł kapitału ryzyka oraz częstość spotykania się z nimi w praktyce 231
16.3. Identyfikacja związków pomiędzy zmiennymi badanymi w obrębie wiedzy o źródłach kapitału ryzyka 234

Rozdział 17
Uwarunkowania zastosowania alternatywnych źródeł kapitału ryzyka w opinii ekspertów 241
17.1. Rozwinięcie koncepcji czwartej warstwy problemowej 241
17.2. Czynniki determinujące skalę zastosowania alternatywnych źródeł kapitału ryzyka 245
17.3. Czynniki determinujące wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami kapitału ryzyka 248

Zakończenie 255
Bibliografia 261
Spis tabel 283
Spis rysunków 285
Aneks. Wyniki badań - dane empiryczne 287
1. Zarządzanie ryzykiem a podejmowanie decyzji finansowych 287
2. Zastosowanie źródeł kapitału ryzyka 292
3. Wiedza o źródłach kapitału ryzyka 297
4. Opinie ekspertów - statystyki opisowe 307

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku