• Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych

ANOMALIE RYNKOWE od lat stanowią wyzwanie zarówno dla praktyków, jak i naukowców. Uwagę tych pierwszych, głównie INWESTORÓW, absorbuje poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnienie anomalii można wykorzystać dla budowy STRATEGII INWESTYCYJNEJ pozwalającej na „pokonanie rynku". Jedni badacze próbują wykazać iluzoryczność anomalii poprzez wskazanie na BŁĘDY ESTYMACJI popełnione w procedurze badawczej, niektórzy szukają w nich zaprzeczenia EFEKTYWNOŚCI RYNKU, jeszcze inni widzą w nich tylko CHWILOWE UŁOMNOŚCI RYNKU w dążeniu do ustalenia prawdziwej WARTOŚCI SPÓŁKI. Ważnym momentem w cyklu życia przedsiębiorstwa jest z całą pewnością DECYZJA O WEJŚCIU SPÓŁKI NA GIEŁDĘ. Niektóre ze zjawisk związanych z PIERWOTNĄ EMISJĄ AKCJI (IPO) przyciągnęły szczególne zainteresowanie badaczy i praktyków. Należą do nich z całą pewnością NATYCHMIASTOWA oraz DŁUGOOKRESOWA REAKCJA CENOWA następująca po dokonaniu transakcji. Obserwowany natychmiastowy WZROST CEN oraz relatywnie NIEKORZYSTNA DŁUGOTER

Podtytuł Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych
Autor Jacek Mizerka, Joanna Lizińska (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 184
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-726-7
ANOMALIE RYNKOWE od lat stanowią wyzwanie zarówno dla praktyków, jak i naukowców. Uwagę tych pierwszych, głównie INWESTORÓW, absorbuje poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnienie anomalii można wykorzystać dla budowy STRATEGII INWESTYCYJNEJ pozwalającej na „pokonanie rynku". Jedni badacze próbują wykazać iluzoryczność anomalii poprzez wskazanie na BŁĘDY ESTYMACJI popełnione w procedurze badawczej, niektórzy szukają w nich zaprzeczenia EFEKTYWNOŚCI RYNKU, jeszcze inni widzą w nich tylko CHWILOWE UŁOMNOŚCI RYNKU w dążeniu do ustalenia prawdziwej WARTOŚCI SPÓŁKI.

Ważnym momentem w cyklu życia przedsiębiorstwa jest z całą pewnością DECYZJA O WEJŚCIU SPÓŁKI NA GIEŁDĘ. Niektóre ze zjawisk związanych z PIERWOTNĄ EMISJĄ AKCJI (IPO) przyciągnęły szczególne zainteresowanie badaczy i praktyków. Należą do nich z całą pewnością NATYCHMIASTOWA oraz DŁUGOOKRESOWA REAKCJA CENOWA następująca po dokonaniu transakcji. Obserwowany natychmiastowy WZROST CEN oraz relatywnie NIEKORZYSTNA DŁUGOTERMINOWA REAKCJA CENOWA po debiucie giełdowym wciąż stanowią zagadkę dla uczestników i analityków rynków kapitałowych.

Książka stanowi głos w toczącej się dyskusji na temat EFEKTYWNOŚCI RYNKU oraz znaczenia CZYNNIKÓW BEHAWIORALNYCH dla wyceny akcji.


„...problem analizowany w książce był, jest i pewnie będzie aktualny w dającej się przewidzieć przyszłości. Problem jest aktualny również dlatego, że dotychczasowe badania nie doprowadziły do jednoznacznej odpowiedzi na pytania o przyczyny wspomnianych nietypowych zachowań stóp zwrotu spółek debiutujących na giełdzie."
Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


„Mimo iż w ostatnich latach pojawiły się na rynku wydawniczym pozycje poświęcone pierwszym ofertom publicznym (...), wciąż brakuje literatury na odpowiednim poziomie z kompleksowymi badaniami. W mojej ocenie, monografia „Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych" może tę lukę zapełnić. Chcę podkreślić, że problematyka podjęta przez Autorów jest istotna i ma duże znaczenie praktyczne."
Dr hab. Katarzyna Kuziak, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Przedmowa 7

Rozdział 1
Anomalie rynkowe - ułuda czy rzeczywistość? 13
1.1. Podejście neoklasyczne i behawioralne wobec anomalii rynkowych 13
1.2. Dyskusyjność anomalii rynkowych 17
1.3. Wykorzystanie analizy zdarzeń do identyfikacji anomalii rynkowych 19
1.4. Różnorodność anomalii rynkowych 25
1.5. Próby wyjaśnienia wybranych anomalii rynkowych 28

Rozdział 2
Charakterystyka, przesłanki i rynkowe konsekwencje pierwotnych ofert publicznych 37
2.1. Charakterystyka pierwotnych emisji akcji 37
2.2. Przesłanki IPO 47
2.3. Przyczyny niedowartościowania IPO 50
2.4. Przesłanki zróżnicowania długoterminowych stóp zwrotu z IPO 57

Rozdział 3
Pierwotne emisje akcji na wybranych rynkach 81
3.1. Opis próby badawczej 81
3.2. Zróżnicowanie geograficzne i sektorowe transakcji IPO na świecie 83
3.3. Cechy spółek debiutujących na rynkach wschodzących i rozwiniętych 88
3.4. Charakterystyka IPO w Polsce na tle tendencji światowych 95

Rozdział 4
Natychmiastowa reakcja cenowa na debiut giełdowy 101
4.1. Metody oceny reakcji ceny akcji na debiut giełdowy 101
4.2. Niedoszacowanie IPO na świecie 104
4.3. Niedoszacowanie IPO w Polsce 107
4.4. Czynniki kształtujące krótkookresową reakcję cenową na rynkach wschodzących i rozwiniętych 110
4.5. Czynniki kształtujące poziom niedoszacowania cen akcji w Polsce 116

Rozdział 5
Długookresowy wpływ debiutu giełdowego na ceny akcji 121
5.1. Metody pomiaru przeszacowania cen akcji 121
5.2. Przeszacowanie IPO na świecie 125
5.3. Przeszacowanie IPO w Polsce 129
5.4. Czynniki kształtujące poziom przeszacowania cen akcji na wybranych rynkach wschodzących i rozwiniętych 137
5.5. Czynniki kształtujące poziom przeszacowania cen akcji w Polsce 140

Podsumowanie 143
Bibliografia 147
Spis tabel 157
Spis rysunków i wykresów 161
Załączniki 163

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku