• Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI - poszukiwanie równowagi

Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosnąca konkurencja podmiotów na świecie o czynniki produkcji oraz rynki zbytu, stwarzają wyzwania w kształtowaniu się nowych międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG). Zmiany dotychczasowych MSG w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju (ZiTR) gospodarki światowej są jednak wciąż za małe w stosunku do oczekiwań społeczeństw. Nowatorska koncepcja przedstawianego podręcznika wynika nie tylko z idei rozwoju tych stosunków w kierunku bardziej zrównoważonych, jako warunku ZiTR, ale również z innowacyjnej struktury jego treści. Książkę adresujemy przede wszystkim do studentów wszystkich kierunków oraz praktyków, których interesują problemy globalne. Młody Czytelniku, studencie, przedsiębiorco, polityku, zapraszamy do lektury tej książki i dyskusji nad rozwiązywaniem nowych problemów MSG w nurcie alternatywnej teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju. Przesłanie Autorów do odbiorcy pracy brzmi: przeczytaj, przemyśl i podejmij próbę

Podtytuł Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI - poszukiwanie równowagi
Autor Eulalia Skawińska, Piotr Kułyk, Anna Niewiadomska
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 264
58.00 43.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-043-5
Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosnąca konkurencja podmiotów na świecie o czynniki produkcji oraz rynki zbytu, stwarzają wyzwania w kształtowaniu się nowych międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG). Zmiany dotychczasowych MSG w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju (ZiTR) gospodarki światowej są jednak wciąż za małe w stosunku do oczekiwań społeczeństw. Nowatorska koncepcja przedstawianego podręcznika wynika nie tylko z idei rozwoju tych stosunków w kierunku bardziej zrównoważonych, jako warunku ZiTR, ale również z innowacyjnej struktury jego treści.

Książkę adresujemy przede wszystkim do studentów wszystkich kierunków oraz praktyków, których interesują problemy globalne. Młody Czytelniku, studencie, przedsiębiorco, polityku, zapraszamy do lektury tej książki i dyskusji nad rozwiązywaniem nowych problemów MSG w nurcie alternatywnej teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju. Przesłanie Autorów do odbiorcy pracy brzmi: przeczytaj, przemyśl i podejmij próbę odpowiedzi na wynikające z jej treści pytania. W refleksji nad głównymi tezami książki, sformułuj nowe zagadnienia dotyczące Twoich możliwości uczestnictwa w ograniczaniu istniejących i możliwych do wystąpienia nowych zagrożeń dotyczących budowy zrównoważonych MSG. Autorzy w każdym rozdziale podręcznika stawiają ważne pytania, toteż z pewnością zaciekawi Czytelnika ich stanowisko w zakresie proponowanych mechanizmów rozwiązań.

Ponadto interesująca w tym opracowaniu monograficznym jest prezentacja w zakresie:
- dotychczasowego stanu wiedzy odnośnie do głównych aspektów MSG,
- pozycji UE i Polski w przepływach handlowych towarów, usług, pracy i kapitału,
- perspektywy kształtowania MSG stymulujących zrównoważony społeczno-gospodarczo-ekologiczny rozwój,
- kierunku poprawy istniejących i tworzenia innych rozwiązań instytucjonalnych,
- nowych informacji, które mogą być przydatne Czytelnikowi w formułowaniu strategii zrównoważonego rozwoju podmiotów gospodarczych na różnych poziomach funkcjonowania.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13

Rozdział 1
Globalizacja w kierunku równoważenia międzynarodowych stosunków gospodarczych - Eulalia Skawińska 19
1.1. Globalizacja ex post i jej przyczyny 19
1.2. Dotychczasowe skutki procesów globalizacji 28
1.3. Poziom współczesnej globalizacji krajów 35
1.4. Globalizacja ex ante - wyznaczniki równoważenia 43
Literatura zalecana 49

Rozdział 2
Znaczenie działalności globalnych i międzynarodowych organizacji w kształtowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych - Eulalia Skawińska 51
2.1. Wprowadzenie 51
2.2. Globalne i międzynarodowe organizacje finansowe 53
2.3. Międzynarodowe organizacje handlu światowego 60
2.4. Globalne organizacje kształtujące wzrost jakości towarów i usług oraz bezpieczeństwa 68
2.5. Inne organizacje wpływające na międzynarodową politykę gospodarczą.. 79
2.6. Oczekiwana rola organizacji międzynarodowych w kierunku zrównoważonego rozwoju MSG 84
Literatura zalecana 85

Rozdział 3
Międzynarodowe przepływy kapitału portfelowego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych - Eulalia Skawińska 87
3.1. Wprowadzenie 87
3.2. Rola i determinanty przepływu inwestycji portfelowych 88
3.3. Podstawowe pojęcia i teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 94
3.4. Międzynarodowa wymiana BIZ i jej ocena 103
3.5. Pozycja Polski w transferach bezpośrednich inwestycji zagranicznych 108
Literatura zalecana 122

Rozdział 4
Handel międzynarodowy towarami, usługami i prawami własności intelektualnej - Eulalia Skawińska 123
4.1. Teoretyczne aspekty handlu międzynarodowego 123
4.1.1. Pojęcie i przyczyny handlu międzynarodowego 123
4.1.2. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle głównych teorii 127
4.2. Handel międzynarodowy towarami 134
4.3. Handel międzynarodowy usługami 143
4.4. Handel międzynarodowy prawami własności intelektualnej 153
4.5. Polityka handlu międzynarodowego 155
Literatura zalecana 159

Rozdział 5
Międzynarodowe migracje siły roboczej - Anna Niewiadomska 161
5.1. Istota i charakter zjawiska międzynarodowych migracji zarobkowych 161
5.2. Wpływ globalizacji na krajowe rynki pracy 166
5.3. Przyczyny i skala międzynarodowych przepływów siły roboczej 170
5.4. Konsekwencje międzynarodowych przepływów siły roboczej 179
Literatura zalecana 182

Rozdział 6
Determinanty kształtowania bilansu płatniczego - Anna Niewiadomska 183
6.1. Bilans płatniczy i jego struktura w kontekście zrównoważenia 183
6.2. Warunki zewnętrzne i wewnętrzne kształtowania bilansu płatniczego 191
6.3. Charakterystyka rachunku bieżącego w krajach o różnym poziomie rozwoju 195
6.4. Wpływ międzynarodowych stosunków ekonomicznych na bilans płatniczy krajów 202
Literatura zalecana 204

Rozdział 7
Międzynarodowe systemy i rynki walutowe - Piotr Kułyk 205
7.1. Kurs walutowy i rynek walutowy 205
7.2. Pojęcie i przesłanki tworzenia międzynarodowego systemu walutowego 218
7.3. Rodzaje międzynarodowych systemów walutowych 230
7.4. Czynniki determinujące kurs walutowy 239
Literatura zalecana 246

Bibliografia 247
Spis tabel 257
Spis rysunków 261
O Autorach 264

Eulalia Skawińska, prof. dr hab., prof. zw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Makroekonomii i Finansów. Autorka i współautorka ponad 350 publikacji, w tym monografii i podręczników oraz artykułów i recenzji. Realizatorka wielu oryginalnych projektów naukowych. Prowadzi także prace dydaktyczne w zakresie współczesnych nurtów ekonomii i MSG. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na kształtowaniu przyszłych przewag konkurencyjnych polskich podmiotów gospodarczych, których źródeł upatruje w innowacjach, internacjonalizacji, kapitale społecznym i intelektualnym oraz klastrach biznesowych. Znalazło to odzwierciedlenie w publikacjach indeksowanych w bazach WoS i Scopus.

Piotr Kułyk, dr hab. inż., prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W dotychczasowej pracy naukowej koncentrował się wokół zagadnień związanych z globalizacją, problematyką oddziaływania instytucji na procesy alokacji zasobów, w szczególności w obszarze gospodarki żywnościowej, rolą państwa w gospodarce oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, w tym kwestiami konkurencyjności międzynarodowej. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Za swoją działalność naukową był wielokrotny nagradzany.

Anna Niewiadomska - dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, pracownik dydaktyczny w Katedrze Makroekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaangażowana w tworzenie programów na nowych kierunkach studiów. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnego rynku pracy. W swoich badaniach naukowych szczególną uwagę poświęca uwarunkowaniom aktywności ekonomicznej ludności i zjawiskom migracji międzynarodowych. Jest autorką kilkudziesięciu prac z powyższego zakresu, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku