• Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych

Publikacja stanowi kompleksową analizę problemu pomiaru efektywności wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz określenie czynników na nią wpływających. Ponadto w książce przedstawiono zagadnienia dotyczące zmieniającego się prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem reformy systemu oświaty w 2017 r., źródeł finansowania zadań oświatowych i wychowawczych oraz związanych z nimi wydatków, a także przytoczono liczne przykłady wniosków z badań ze światowej literatury przedmiotu. Publikacja zainteresuje zarówno naukowców zajmujących się tą tematyką, jak i decydentów samorządu terytorialnego. Zaproponowane ujęcie wskazanego, złożonego zagadnienia badawczego stanowi bowiem propozycję dla stworzenia narzędzia analitycznego, które może być zaimplementowane w polskich samorządach. „Z uwagi na zawiłości i częste zmiany polskiego systemu oświaty i wychowania i jego finansowania ze źródeł publicznych na szczeblu samorządowym w połączeniu z problemami badania efektywności wydatko

Podtytuł Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych
Autor Aneta Kaczyńska
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 230
42.35 30.92
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.65
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-953-7
Publikacja stanowi kompleksową analizę problemu pomiaru efektywności wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz określenie czynników na nią wpływających. Ponadto w książce przedstawiono zagadnienia dotyczące zmieniającego się prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem reformy systemu oświaty w 2017 r., źródeł finansowania zadań oświatowych i wychowawczych oraz związanych z nimi wydatków, a także przytoczono liczne przykłady wniosków z badań ze światowej literatury przedmiotu. Publikacja zainteresuje zarówno naukowców zajmujących się tą tematyką, jak i decydentów samorządu terytorialnego. Zaproponowane ujęcie wskazanego, złożonego zagadnienia badawczego stanowi bowiem propozycję dla stworzenia narzędzia analitycznego, które może być zaimplementowane w polskich samorządach.


„Z uwagi na zawiłości i częste zmiany polskiego systemu oświaty i wychowania i jego finansowania ze źródeł publicznych na szczeblu samorządowym w połączeniu z problemami badania efektywności wydatkowania tych środków podjęta tematyka odznacza się wysokim stopniem trudności. Samo podjęcie i realne wykonanie badania efektywności wydatków publicznych gmin, dodatkowo wzmocnione badaniem nad doborem najbardziej istotnych czynników mających wpływ na tę efektywność, byłoby dużym wyzwaniem nawet dla doświadczonego badacza."
prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, prof. zw. Uniwersytetu Szczecińskiego


„Niewątpliwą zaletą pracy są dokonane zestawienia i porządkowania. Wyeksponować należy badanie własne, które zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez Autorkę. Pozwoliło ono na wyciągnięcie interesujących wniosków i konkluzji oraz zrealizowanie postawionego celu badawczego."
dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykaz stosowanych skrótów 9
Wstęp 11

Rozdział 1
System oświaty w Polsce od czasów zdecentralizowania zadań publicznych na rzecz samorządu terytorialnego 15
1.1. System oświaty w latach 1990-2017 15
1.1.1. Przedszkola 18
1.1.2. Szkoły podstawowe 27
1.1.3. Gimnazja 34
1.2. Reforma systemu oświaty od 2017 r. 37
1.3. Forma organizacyjno-prawna placówek oświaty i wychowania 42
1.4. Zadania gmin w zakresie oświaty i wychowania oraz jej organizacja 44

Rozdział 2
Źródła finansowania zadań gmin w zakresie oświaty i wychowania 53
2.1. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka źródeł finansowania zadań gmin w zakresie oświaty i wychowania 53
2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej 61
2.2.1. Konstrukcja części oświatowej subwencji ogólnej 61
2.2.2. Sposób ustalania wysokości subwencji ogólnej na zadania gmin w zakresie oświaty i wychowania 64
2.3. Dotacje celowe na zadania gmin w zakresie oświaty i wychowania 66
2.4. Pozostałe źródła finansowania zadań gmin w zakresie oświaty i wychowania 73
2.5. Źródła finansowania prywatnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 75

Rozdział 3
Metody pomiaru efektywności i jej determinant w sektorze finansów publicznych 83
3.1. Efektywność i metody jej pomiaru w jednostkach sektora finansów publicznych 83
3.2. Metoda analizy efektywności technicznej - Data Envelopment Analysis 94
3.3. Procedura identyfikacji czynników wpływających na efektywność 106

Rozdział 4
Przykłady i wnioski z badań krajowych i zagranicznych w zakresie efektywności oświaty i wychowania oraz jej determinant 111
4.1. Rodzaje badań dotyczących efektywności oświaty i wychowania oraz czynników na nią wpływających 111
4.2. Analiza wyników efektywności przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 112
4.3. Przykłady badań poświęconych efektywności jednostek administracyjnych prowadzących placówki oświatowe i jej determinanty 117
4.4. Czynniki warunkujące osiągnięcia uczniów w Polsce 121
4.5. Zmienne wykorzystywane w badaniu efektywności oświaty i wychowania oraz jej determinant a ich dostępność 127

Rozdział 5
Wydatki budżetowe gmin na oświatę i wychowanie a jej efekty 133
5.1. Pojęcie, kryteria klasyfikacji i rodzaje wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie 133
5.2. Analiza wydatków budżetowych gmin z województwa wielkopolskiego na oświatę i wychowanie 141
5.3. Pojęcie efektów oświaty i wychowania oraz ich rodzaje na szczeblu gmin 150
5.4. Analiza efektów oświaty i wychowania w gminach z województwa wielkopolskiego 158

Rozdział 6
Przykład nieparametrycznej analizy efektywności wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie oraz jej determinant 163
6.1. Metodyka 163
6.2. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie 171
6.2.1. Analiza efektywności wydatków budżetowych gmin na wychowanie przedszkolne 172
6.2.2. Analiza efektywności wydatków budżetowych gmin na szkoły podstawowe 178
6.2.3. Analiza efektywności wydatków budżetowych gmin na gimnazja 184
6.3. Determinanty efektywności wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie 190
6.3.1. Potencjalne czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie 190
6.3.2. Oszacowanie modeli ekonometrycznych i analiza wyników 195

Zakończenie 205
Bibliografia 209
Spis tabel 227
Spis schematów 229
Spis wykresów 230

Aneta Kaczyńska - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe Autorki obejmują problematykę decentralizacji finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego, systemu oświaty i wychowania, a także metod badania determinant efektywności wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem benchmarkingu.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku