• Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postualty na przyszłość

Przypadająca w 2018 roku dwudziesta rocznica wprowadzenia nowego zasadniczego podziału administracyjnego państwa oraz tak zwanej reformy samorządowej, stanowi doskonały moment dla dokonania bilansu nadziei związanych z przeprowadzonymi reformami, a także do sformułowania postulatów na przyszłość. Realizacja zadań publicznych, postawionych przed gminami, powiatami i województwami, rodzi wiele praktycznych problemów, nie tylko tych związanych z konstrukcją prawną systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, ale również natury ustrojowej, czy gospodarczej. Niniejsza publikacja to zbiorowe opracowanie przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków, zajmujących się finansami publicznymi i prawem finansowym. Autorzy dokonali oceny i analizy ważnych, często szczegółowych problemów, zgłaszanych przez samorządy. W efekcie powstała monografia, która stworzyła przestrzeń do prowadzenia dyskusji nad spełnionymi i zawiedzionymi nadziejami związanymi z przeprowadzonymi reformami,

Podtytuł Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postualty na przyszłość
Autor Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 276
69.00 48.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-096-1

PRZEDSPRZEDAŻ

Przypadająca w 2018 roku dwudziesta rocznica wprowadzenia nowego zasadniczego podziału administracyjnego państwa oraz tak zwanej reformy samorządowej, stanowi doskonały moment dla dokonania bilansu nadziei związanych z przeprowadzonymi reformami, a także do sformułowania postulatów na przyszłość.

Realizacja zadań publicznych, postawionych przed gminami, powiatami i województwami, rodzi wiele praktycznych problemów, nie tylko tych związanych z konstrukcją prawną systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, ale również natury ustrojowej, czy gospodarczej.

Niniejsza publikacja to zbiorowe opracowanie przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków, zajmujących się finansami publicznymi i prawem finansowym. Autorzy dokonali oceny i analizy ważnych, często szczegółowych problemów, zgłaszanych przez samorządy.

W efekcie powstała monografia, która stworzyła przestrzeń do prowadzenia dyskusji nad spełnionymi i zawiedzionymi nadziejami związanymi z przeprowadzonymi reformami, a także nad konkretną wizją i pomysłami na przyszłość, zwłaszcza w przestrzeni prawa finansowego oraz finansów publicznych.

Wstęp/Introduction - Anna Drywa 7

Aktualna problematyka prawno-finansowa dotycząca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce - Tomasz Sowiński 9


Część 1
Budżet i gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
Part 1
Local Government Financing

1. „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" - cele, zadania i finanse - Jadwiga Glumińska-Pawlic 25

2. Obligacje komunalne w obrocie giełdowym - Ryszard Czerniawski 37

3. Ocena procesów decentralizacji fi nansów publicznych w Polsce - Elżbieta Kornberger-Sokołowska 47

4. Finansowanie ze środków publicznych samorządowych programów polityki zdrowotnej - wybrane aspekty systemowe - Szymon Moś 57

5. Zasada zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa - Szymon Obuchowski 73

6. Zadania zlecone realizowane przez samorząd terytorialny w świetle zasad Konstytucji RP - Elwira Stupienko 91


Część 2
Dochody samorządu terytorialnego
Part 2
Local Government Revenues

7. Opłata reklamowa jako dochód własny gminy - Irena Czaja-Hliniak 105

8. Właściwość miejscowa podmiotu aktywnego opłaty skarbowej w świetle jej charakteru prawnego - Łukasz Karczyński 117

9. Luka w finansowaniu projektów generujących dochód - metodologia liczenia oraz ocena zmian uregulowań prawnych - Arkadiusz Klusek, Magdalena Mosionek-Schweda 131

10. Wybrane źródła dochodów niepodatkowych jednostek samorządu terytorialnego - Anna Sowińska 145

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego - zarys konstrukcji - Tomasz Sowiński 157


Część 3
Racjonalizacja wydatków publicznych i planowanie finansowe
Part 3
Rationalization of Public Expenditure and Financial Planning

12. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych - pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej - Luiza Budner-Iwanicka 181

13. Możliwości i potrzeby zastosowania zintegrowanego raportowania w jednostkach samorządu terytorialnego - Mirosław Czekaj, Bogdan Nawrocki 195

14. Zaciąganie zobowiązań przez j.s.t. w kontekście odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych - Roman Fandrejewski 209

15. Przestrzeganie przez gminy norm ostrożnościowych, ograniczających ich zadłużenie - wybrane aspekty prawne - Maciej Mikliński 225

16. Konstrukcja indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wymogów dotyczących optymalnej reguły fiskalnej - postulaty de lege ferenda - Krystyna Nizioł 239

17. Instytucja budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Gdańska - Michał Wardziak 251

Bibliografia/Bibliography 261
Wykaz wykorzystanych aktów prawnych/Legal Acts 271
Wykaz wykorzystanego orzecznictwa/Court Judgements 275

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku