• Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na tle połączeń krajowych

Podtytuł Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na tle połączeń krajowych
Autor Michał Koralewski
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 218
49.00 34.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-098-5

W ślad za regulacjami prawa wspólnotowego, polski ustawodawca wprowadził do kodeksu spółek handlowych procedurę transgranicznego łą­czenia się spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, która umożliwia dokonywanie międzynarodowych przejęć i fuzji. Nowy tryb postępowania łączeniowego odbiega od procedur krajowych, niemniej posiada z nim również elementy wspólne.
Niniejsza książka omawia zatem szczegółowo zarówno krajowe postępowania łączeniowe, jak również procedury transgraniczne. Celem uzyska­nia większej przejrzystości w odrębnym rozdziale zestawione zostały wzajemne podobieństwa i różnice pomiędzy wskazanymi procesami. Od­dzielnie omówiono także łączenie poprzez przejęcie oraz łączenie poprzez zawiązanie nowej spółki.
W pracy przedstawiono poglądy doktryny, orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, a także praktyczne wyjaśnienia i wskazówki odnoszące się poszczególnych etapów połączenia. Odrębnie omawiając takie zagadnienia jak: plan połączenia, prawa, obowiązki i odpowiedzial­ność wspólników oraz członków organów spółek uczestniczących w połączeniu, połączenia uproszczone, ochrona wierzycieli i wspólników mniej­szościowych, możliwości unicestwienia połączenia.
W książce nie zabrakło również przykładów zastosowania poszczególnych procedur, czy też wyjaśnienia pojęć. Poruszona została także problema­tyka rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwzględnieniem doboru i sposobu wypełnienia urzędowych formularzy.
Opracowanie skierowane jest zarówno do wspólników i akcjonariuszy spółek, członków ich organów, jak również do prawników praktyków oraz osób pragnących poznać teoretyczne aspekty krajowych oraz transgranicznych fuzji i przejęć.

Publikacja jest pierwszą książką z serii „Model transgranicznego łączenia się spółek", której celem jest całościowa prezentacja zagadnień zwią­zanych z międzynarodowym postępowaniem łączeniowym oraz przybliżenie procedur krajowego łączenia się spółek kapitałowych. W kolejnej książce z serii zaprezentowane zostaną podatkowe konsekwencje połączenia oraz rozliczenie i ujęcie połączenia w księgach rachunkowych.

WPROWADZENIE
Część pierwsza ŁĄCZENIE SIĘ KRAJOWYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
Rozdział 1. PRZYCZYNY ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK.
Rozdział 2. METODY POŁĄCZENIA
2.1. Podstawowe informacje
2.2. Połączenie przez przejęcie
23. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki
Rozdział 3. PROCEDURA POŁĄCZENIA,
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Plan połączenia
3.3. Opinia biegłego
3.4 Udział wspólników i akcjonariuszy w procesie połączenia
3.5. Obowiązki zarządów łączących się spółek
Rozdział 4. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW
4.1. Dopłaty w gotówce
4.2. Szczególne uprawnienia wspólników
Rozdział 5. POŁĄCZENIE UPROSZCZONE
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego
5.3. Połączenie przez przejęcie spółki zależnej
5.4. Inne przypadki połączenia uproszczonego
Rozdział 6. SKUTKI I NASTĘPSTWA POŁĄCZENIA KRAJOWEGO
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Sukcesja generalna
6.3. Zakaz obejmowania udziałów i akcji własnych
6.4. Wpis połączenia do rejestru
6.5. Odrębny zarząd majątkami spółek
6.7. Nieważność połączenia
Część druga TRANSGRANICZNE ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK
Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA
1.1. Prawo ponadnarodowe
1.2. Implementacja do krajowych porządków praw
Rozdział 2. ZAKRES PODMIOTOWY REGULACJI
2.1. Pojęcie spółki kapitałowej
2.2. Spółki krajowe objęte regulacją
2.3. Spółki kapitałowe innych państw członkowskich
2.4. Wyłączenie stosowania przepisów o transgranicznym łączeniu się spółek.
Rozdział 3. WARUNKI FORMALNE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Dopuszczalność połączenia
3.3. Wspólny plan połączenia
3.4. Sprawozdanie organu zarządzającego
3.5. Zatwierdzenie przez wspólników
3.6. Dwuetapowe postępowanie kontrolne
3.7. Skuteczność połączenia
Rozdział 4. UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE POŁĄCZONEJ
Rozdział 5. OCHRONA WIERZYCIELI I WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH
5.1. Ochrona wierzycieli
5.2. Ochrona wspólników mniejszościowych
5.3. Ochrona interesu publicznego
Rozdział 6. PROCEDURY SZCZEGÓLNE
6.1. Procedury uproszczone
6.2 Połączenie z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej
Rozdział 7. SKUTKI POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO
7.1. Zasada sukcesji
7.2. Zakaz obejmowania udziałów i akcji własnych
7.3. Wpis połączenia do rejestru
7.4. Zakaz uchylenia albo stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu
Część trzecia PORÓWNANIE PROCEDUR
Rozdział 1. POŁĄCZENIE KRAJOWE A POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE
WYKAZ CYTOWANYCH PRAC
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
WYKAZ ORZECZEŃ
WYKAZ INNYCH ŹRÓDEŁ

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku