• Bank lokalny

Nowa książka Wiesława Żółtkowskiego - autora bardzo popularnej książki - Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. Na polskim rynku jest bardzo mało praktycznych książek z bankowości. Tak jak poprzednia i „Bank lokalny" do nich należy. Książka przydatna tak dla pracowników małych banków lokalnych, SKOK, jak i pracowników oddziałów, filii i agencji banków komercyjnych którzy nie chcą swojej wiedzy bankowej opierać na regulaminach słanych z centrali.

Podtytuł Bank lokalny
Autor Wiesław Żółtkowski
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 234
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-372-6

 

Książka skierowana do pracowników małych banków lokalnych, SKOK, jak i pracowników oddziałów, filii i agencji banków komercyjnych którzy chcą poszerzać swoją wiedzę o praktyczne zagadnienia funkcjonowania tych placówek.

Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczo­nych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także ważny element kształtowania kultury go­spodarczej w wielu miejscowościach kraju.

- Potrzebna jest refleksja ekspercka nad bankowością lokalną, w której nie można ograniczać się do narracji przepisów organów nadzorczych, jak to się często dzieje. Poglądy specjalistów nie muszą przekształcać się w przepisy prawa. Są jednak nieodzowne, aby stanowiący prawo mieli jakiś punkt od­niesienia i materiał do weryfikacji tworzonego prawa, które w końcu wypracowują według własnych kryteriów, wynikających z posiadanych informacji i odpowiedzialności za efekty działania.

- Kryzysy finansowe pokazują, że siła jest w różnorodności. Instytucje finansowe zbudowane na jednakowych podstawach jednakowo poddają się systemowemu ryzyku. Wielosektorowość jest wartością w bezpiecznej bankowości.

- W polskich warunkach bank lokalny jest bankiem spółdzielczym. Ta formuła własności może sprzyjać dużej efektywności, jeśli umie się korzystać z jej zalet. W sensie działalności biznesowej jest to po prostu bank i o bankowym charakterze spółdzielni traktuje ta książka.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Charakterystyka banku lokalnego 11
1.1. Polski sektor bankowy 12
1.1.1. Banki spółdzielcze 13
1.1.2. Społeczne Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 16
1.2. Spółdzielczy charakter banków lokalnych 20
1.3. Rynek lokalny 26
1.3.1. Szara strefa gospodarcza 28

Rozdział 2
Nadzór bankowy 33
2.1. Uchwały KNF 36
2.2. Rekomendacje 43
2.3. Zasada proporcjonalności w stosowaniu norm nadzorczych 47
2.4. Partnerskie relacje pomiędzy nadzorem i bankiem 50
2.5. Kwestionariusz BION 53

Rozdział 3
Zarządzanie bankiem 55
3.1. Planowanie, organizowanie, kontrolowanie 58
3.2. Cel działania banku spółdzielczego 63
3.3. Praktyczne aspekty zarządzania 66
3.4. Zakres podejmowanych spraw i zarządzanie czasem 68
3.5. Organizacja banku 69
3.6. Organizacja formalna, nieformalna i rzeczywista 75
3.7. Organizacja systemu zarządzania w małym banku 76
3.8. Procedury bankowe 79

Rozdział 4
Marketing i sprzedaż 85
4.1. Produkty bankowe 85
4.2. Marketing 87
4.3. Podejście innowacyjne 94

Rozdział 5
Zarządzanie finansowe 95
5.1. Analiza finansowa 95
5.2. Planowanie finansowe i kontrolowanie 100
5.3. Analiza praktyczna 105

Rozdział 6
Ryzyko bankowe 113
6.1. Systemy zarządzania ryzykiem 116
6.1.1. Procedury zarządzania ryzykiem 119

Rozdział 7
Ryzyko działalności kredytowej 123
7.1. Działalność kredytowa 124
7.2. Ogólne uwagi o regulacjach dotyczących badania zdolności kredytowej 130
7.2.1. Obiektywne i subiektywne metody szacowania ryzyka kredytowego 134
7.3. Pożyczki dla osób fizycznych 136
7.3.1. Zdolność i wiarygodność kredytowa 137
7.3.2. Dochody pożyczkobiorców 141
7.3.3. Wymóg kapitałowy z ekspozycji detalicznych 144
7.4. Kredyty dla przedsiębiorców 148
7.4.1. Ocena ryzyka kredytowego podmiotów z pełną rachunkowością 148
7.4.2. Ocena ryzyka kredytowego podmiotów z uproszczoną rachunkowością 153
7.5. O raportach i bazach danych 158
7.6. Monitoring portfela kredytowego 161
7.7. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego 164

Rozdział 8
Istotne rodzaje ryzyka 169
8.1. Ryzyko operacyjne 169
8.2. Ryzyko koncentracji 173
8.3. Ryzyko płynności 178
8.3.1. Rezerwa płynności 181
8.3.2. Nadpłynność rzeczywista i pozorna 182
8.4. Ryzyko stopy procentowej 184
8.5. Ryzyko braku zgodno?ci 191
8.6. Ryzyko kapitałowe 194
8.7. Testowanie trudnych warunków 198
8.8. Rodzaje ryzyka trudnomierzalngo 199
8.8.1. Ryzyko wyniku finansowego 199
8.8.2. Ryzyko strategiczne 200
8.8.3. Ryzyko modeli 200
8.8.4. Ryzyko transferowe 201
8.8.5. Ryzyko cyklu gospodarczego 201
8.8.6. Ryzyko kraju 201
8.8.7. Ryzyko ubezpieczeniowe 202
8.8.8. Ryzyko utraty reputacji 202

Rozdział 9
Technologie informatyczne 203
9.1. Stan informatyzacji banków 204
9.2. Kierunki rozwoju IT 205
9.3. Informatyzacja zarządzania ryzykiem bankowym 206
9.4. Problemy przy informatyzacji banku 210

Rozdział 10
Kontrola wewnętrzna i audyt 213

Rozdział 11
Zarządzanie kadrami 219
11.1. Strategia i praktyka 219
11.2. Style kierowania 221

Rozdział 12
Szanse i zagrożenia dla przyszłości banków lokalnych 225

Bibliografia 233

Wiesław Żółtkowski jest niezależnym ekspertem finansowym i menedżerem z dużym doświadczeniem bankowym. Pracował w NBP, na kierowniczych stanowiskach, a także w zarządach banków komercyjnych. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową skierowaną głównie do banków lokalnych. Jest autorem książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce" i wielu innych publikacji.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku