• Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych

Rosnące zainteresowanie elektromobilnością w drugiej dekadzie XXI wieku jest wynikiem oddziaływania kilku czynników. Jednym z nich jest upowszechnianie nowych technologii - w tym technologii cyfrowych - oraz technologii generowania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej. Formułowane są oczekiwania, że dzięki wdrożeniu koncepcji elektromobilności uda się osiągnąć dwa cele równocześnie: podwyższyć produktywność w działalności związanej z mobilnością człowieka oraz procesami przemieszczania osób i rzeczy w przestrzeni, a także przeprowadzić zmianę struktury zużycia pierwotnych i wtórnych nośników energii. Koncepcja elektromobilności jest kształtowana także w związku z rosnącym zainteresowaniem różnych grup społecznych zagadnieniami funkcjonowania systemu ekologicznego na naszej planecie. Monografia zawiera wyniki autorskich badań poświęconych aktualnym tendencjom, perspektywom i barierom rozwoju elektromobilności w Polsce i krajach ościennych. Przedstawiona została także roz

Podtytuł Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych
Autor Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 180x250
Stron 104
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-301-6
Rosnące zainteresowanie elektromobilnością w drugiej dekadzie XXI wieku jest wynikiem oddziaływania kilku czynników. Jednym z nich jest upowszechnianie nowych technologii - w tym technologii cyfrowych - oraz technologii generowania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej. Formułowane są oczekiwania, że dzięki wdrożeniu koncepcji elektromobilności uda się osiągnąć dwa cele równocześnie: podwyższyć produktywność w działalności związanej z mobilnością człowieka oraz procesami przemieszczania osób i rzeczy w przestrzeni, a także przeprowadzić zmianę struktury zużycia pierwotnych i wtórnych nośników energii. Koncepcja elektromobilności jest kształtowana także w związku z rosnącym zainteresowaniem różnych grup społecznych zagadnieniami funkcjonowania systemu ekologicznego na naszej planecie.
Monografia zawiera wyniki autorskich badań poświęconych aktualnym tendencjom, perspektywom i barierom rozwoju elektromobilności w Polsce i krajach ościennych. Przedstawiona została także rozszerzona koncepcja elektromobilności w ujęciu globalnym, uwzględniająca znaczenie zmiany wzorca konsumpcji pod wpływem rosnącej świadomości społeczności całego świata w zakresie potrzeby ograniczania zużycia wyczerpywalnych zasobów oraz redukowania obciąże¬nia środowiska naturalnego, w tym dzięki redukowaniu emisji gazów cieplarnianych.

Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud: Wprowadzenie 5

Część I
Jakub Zawieska: Rozwój rynku elektromobilności w Polsce
Wprowadzenie 9
1. Dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju systemu elektromobilności w Polsce 10
2. Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce według stanu na koniec 2018 roku 13
2.1. Kategorie pojazdów wykorzystujących napęd elektryczny 13
2.2. Sprzedaż pojazdów elektrycznych 14
2.3. Współdzielona mobilność na żądanie 18
2.4. Elektryfikacja transportu publicznego 19
3. Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych 21
3.1. Rodzaje i standardy stacji ładowania 21
3.2. Założenia zawarte w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych 23
3.3. Modele służące określeniu optymalnej lokalizacji punktów ładowania 24
3.4. Liczba dostępnych punktów ładowania 26
4. Szacowanie wpływu rozbudowy infrastruktury ładowania na system energetyczny 29
Podsumowanie 32
Bibliografia 34

Część II
Jana Pieriegud: Rozwój rynku elektromobilności w krajach ościennych Polski
Wprowadzenie 39
1. Niemcy 40
1.1. Samochody osobowe 40
1.2. Ramy prawne i instrumenty wsparcia elektromobilności 43
1.3. Współdzielona mobilność na żądanie 44
1.4. Stacje ładowania 45
1.5. Autobusy elektryczne 47
2. Czechy 47
2.1. Samochody osobowe 47
2.2. Współdzielona mobilność na żądanie 48
2.3. Stacje ładowania 49
2.4. Autobusy elektryczne 50
3. Słowacja 50
3.1. Samochody osobowe 50
3.2. Stacje ładowania 50
3.3. Autobusy elektryczne 51
4. Litwa 51
4.1. Samochody osobowe 51
4.2. Stacje ładowania 52
4.3. Autobusy elektryczne 53
5. Ukraina 53
5.1. Samochody osobowe 53
5.2. Ramy prawne i instrumenty wsparcia elektromobilności 53
5.3. Stacje ładowania 54
5.4. Elektryfikacja transportu publicznego 56
6. Białoruś 56
6.1. Samochody osobowe 56
6.2. Stacje ładowania 57
6.3. Autobusy elektryczne 58
Podsumowanie 59
Bibliografia 63

Część III
Wojciech Paprocki: Elektromobilność: program wieloletni czy koncepcja utopijna?
Wprowadzenie 67
1. Rozszerzona koncepcja elektromobilności 71
2. Planowanie w analogowej gospodarce rynkowej Europy Zachodniej, pierwsze protesty społeczne i początki definiowania i wdrażania polityk tematycznych 73
3. Efekty trzech dekad rozwoju ChRL 75
4. Elon Musk i jego naśladowcy oraz oponenci 80
5. Zwiastuny ery cyber-fizycznego świata 86
6. Współczesne wyzwanie: jak rozpoznać istotę zmian klimatycznych i znaleźć metody ich powstrzymania 89
7. Hybrydowy system energetyczny jako środowisko mobilności 91
8. Brakujące ogniwo - tanie baterie o małej masie własnej i o dużym potencjale 94
9. Protest społeczny i publiczny plan rozwoju elektromobilności w globalnej gospodarce cyfrowej 96
Bibliografia 100

Dr Jakub Zawieska - Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką zrównoważonej i cyfrowej mobilności, ekonomiki transportu, aspektami implementacji i kreowania polityki transportowej, elektryfikacją sektora transportu, a także koncepcją inteligentnych miast. W latach 2012-2013 przebywał na stypendium naukowym Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) w Lisbon School of Economics and Management (ISEG) oraz Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) w Lizbonie, gdzie zdobywał wiedzę i doświadczenie w zakresie teoretycznych i metodologicznych aspektów polityki transportowej i ekonomiki transportu, m.in. w zakresie internalizacji środowiskowych zewnętrznych kosztów w sektorze transportu.

Dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH - Inżynier i ekonomista transportu. Kieruje Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół technologicznych i ekonomicznych aspektów rozwoju systemów transportowych i logistycznych, a także inteligentnych miast i nowych koncepcji mobilności. Jest autorką i współautorką ok. 150 publikacji, współredaktorką monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych, wydanych w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego". Jest niezależną ekspertką kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce (NCBiR, NCN) i za granicą: Austrian Research Promotion Agency (FFG), Innovation and Network Executive Agency przy Komisji Europejskiej. W latach 2013-2015 uczestniczyła w pracach Transport Advisory Group w ramach Programu Horyzont 2020. Jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail - europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego, a także Rady Naukowej Fundacji Pro Kolej. Autorka raportu „Digital transformation of railways" (2018).


Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w języku polskim i językach obcych, m.in. „Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności" (współautor, 2018), „Mobilność w aglomeracjach przyszłości" (współredaktor, 2018), „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju" (współredaktor, 2017), „Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm" (współautor, 2018), „Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych" (współredaktor, 2016), „Transport Development Challenges in the Twenty-First Century" (współautor, 2016), „Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych" (współredaktor, 2015), „Dylematy rozwoju infrastruktury" (współredaktor, 2014). Prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, ekonomika transportu i polityka transportowa, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw; m.in. kierownik polskiego zespołu uczestniczącego w 6. Programie Ramowym. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku