• Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego

Książka poświęcona jest w głównej mierze europejskim programom współpracy transgranicznej (EPWT) realizowanym od 2004 r. w regionach przygranicznych Polski i jej sąsiadów z Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Skoncentrowano się na roli tych programów dla rozwoju społeczno-gospodarczego pograniczy nimi objętych, analizując: • koncepcje poszczególnych EPWT zawarte w ich dokumentach programowych, • modele EPWT na podstawie unormowań prawnych na poziomie Unii Europejskiej, • pozytywne efekty, słabości i możliwe kierunki zmian programów, • strategie rozwoju dotyczące badanych pograniczy pod kątem roli przypisywanej w nich EPWT. Powyższe badania odniesiono do zaproponowanej w pracy koncepcji regionu transgranicznego (RT), na którą składają się definicja RT oraz trzy jego wymiary: instytucjonalny, relacyjny i ekonomiczny. Zaznaczono rolę RT i integracji transgranicznej dla rozwoju w regionach przygranicznych w kontekście procesów integracji państw Unii Europejskiej. Porusza

Podtytuł Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego
Autor Andrzej Jakub Żuk
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 358
85.00 59.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
59.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-836-3
Książka poświęcona jest w głównej mierze europejskim programom współpracy transgranicznej (EPWT) realizowanym od 2004 r. w regionach przygranicznych Polski i jej sąsiadów z Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Skoncentrowano się na roli tych programów dla rozwoju społeczno-gospodarczego pograniczy nimi objętych, analizując:
• koncepcje poszczególnych EPWT zawarte w ich dokumentach programowych,
• modele EPWT na podstawie unormowań prawnych na poziomie Unii Europejskiej,
• pozytywne efekty, słabości i możliwe kierunki zmian programów,
• strategie rozwoju dotyczące badanych pograniczy pod kątem roli przypisywanej w nich EPWT.

Powyższe badania odniesiono do zaproponowanej w pracy koncepcji regionu transgranicznego (RT), na którą składają się definicja RT oraz trzy jego wymiary: instytucjonalny, relacyjny i ekonomiczny. Zaznaczono rolę RT i integracji transgranicznej dla rozwoju w regionach przygranicznych w kontekście procesów integracji państw Unii Europejskiej.

Poruszana w publikacji problematyka granic państwowych, regionów przygranicznych i współpracy transgranicznej (WT) wymagała interdyscyplinarnego podejścia, co wpłynęło na wybór konwencji pracy w duchu ekonomii instytucjonalnej oraz podejścia historycznego. Z tego powodu rozważania na temat EPWT wzbogacono o różnorodne uwarunkowania WT na badanych granicach oraz o kontekst historyczny, zarysowując ewolucję badań i rozumienia znaczenia granic państwowych, a także etapy rozwoju współpracy przygranicznej oraz transgranicznej w Polsce i w Europie.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 15

Rozdział 1
Problematyka granic państwowych i współpracy transgranicznej 23
1.1. Granice państwowe jako przedmiot badań naukowych 23
1.2. Funkcje i negatywny wpływ granic państwowych 37
1.3. Istota współpracy transgranicznej i jej formy instytucjonalno-prawne 49
1.4. Ewolucja współpracy transgranicznej w integrującej się Europie 67

Rozdział 2
Uwarunkowania współpracy w ramach europejskich programów współpracy transgranicznej na granicach Polski 77
2.1. Historyczne uwarunkowania współpracy w ramach europejskich programów współpracy transgranicznej na granicach Polski 77
2.1.1. Współpraca przygraniczna na badanych granicach Polski do 1994 r. 78
2.1.2. Współpraca przygraniczna w ramach programów Phare CBC w latach 1994-2003 85
2.2. Uwarunkowania zewnętrzne współpracy w ramach badanych EPWT na granicach Polski w okresie członkostwa w UE 94
2.3. Koncepcje współpracy transgranicznej w badanych EPWT w latach 2004-2020 121
2.3.1. Ukierunkowanie programów według wyznaczonych celów i głównych działań 121
2.3.2. Ukierunkowanie programów według podziału środków finansowych z EFRR na poszczególne kategorie interwencji 149

Rozdział 3
Modele europejskich programów współpracy transgranicznej w latach 2000-2020 161
3.1. Model EPWT w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w latach 2000-2006 162
3.2. Model EPWT w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013 174
3.3. Model EPWT w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 189

Rozdział 4
Europejskie programy współpracy transgranicznej w świetle koncepcji regionu transgranicznego 209
4.1. Pozytywne efekty, słabości oraz możliwe kierunki zmian europejskich programów współpracy transgranicznej 209
4.2. Zarys koncepcji regionu transgranicznego 230
4.2.1. Pojęcie regionu i wybrane typy regionów 230
4.2.2. Istota regionu transgranicznego i integracji transgranicznej 234
4.2.3. Wymiar instytucjonalny regionu transgranicznego 248
4.2.4. Wymiar relacyjny regionu transgranicznego 255
4.2.5. Wymiar ekonomiczny regionu transgranicznego 262
4.3. Modele EPWT z lat 2000-2020 w świetle koncepcji regionu transgranicznego 272
4.3.1. Model EPWT na lata 2000-2006 w świetle koncepcji regionu transgranicznego 272
4.3.2. Model EPWT na lata 2007-2013 w świetle koncepcji regionu transgranicznego 275
4.3.3. Model EPWT na lata 2014-2020 w świetle koncepcji regionu transgranicznego 277

Rozdział 5
Ramy strategiczne dla przyszłego rozwoju regionów przygranicznych Polski położonych przy wewnętrznych granicach Unii Europejskiej 281
5.1. Kontekst ponadnarodowy przyszłego rozwoju badanych regionów przygranicznych 282
5.2. Krajowe strategie rozwoju a badane regiony przygraniczne 286
5.3. Strategie makroregionalne i strategie wojewódzkie wobec badanych regionów przygranicznych 299

Zakończenie 319
Bibliografia 323
Spis tabel 351
Spis schematów 352
Załącznik 353

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku