• Finansjalizacja w ochronie zdrowia

Obecnie stajemy się świadkami wzrostu znaczenia finansów w życiu ekonomicznym i społecznym. W szczególności problematyka ta jest ważna w odniesieniu do działalności systemu ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu wzrost znaczenia finansów i zamianę relacji na transakcję nazwano mianem finansjalizacji. Zjawisko to i jego konsekwencje są przedmiotem dociekań w niniejszej publikacji. Niniejsza monografia realizuje dwa zasadnicze cele - poznawczy i empiryczny. Głównym celem poznawczym jest zgłębienie wiedzy na temat zjawiska finansjalizacji i jego uwarunkowań w oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu. Natomiast głównym celem badawczym jest empiryczna weryfikacja oddziaływania finansjalizacji na funkcjonowanie publicznych podmiotów leczniczych. Publikacja zawiera bogaty przegląd rodzimej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wyniki badań przeprowadzone przez autorkę w ramach realizowanego projektu „Diamentowy grant" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podtytuł Finansjalizacja w ochronie zdrowia
Autor Martyna Ostrowska
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 138
45.00 31.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-891-2
Obecnie stajemy się świadkami wzrostu znaczenia finansów w życiu ekonomicznym i społecznym. W szczególności problematyka ta jest ważna w odniesieniu do działalności systemu ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu wzrost znaczenia finansów i zamianę relacji na transakcję nazwano mianem finansjalizacji. Zjawisko to i jego konsekwencje są przedmiotem dociekań w niniejszej publikacji.

Niniejsza monografia realizuje dwa zasadnicze cele - poznawczy i empiryczny. Głównym celem poznawczym jest zgłębienie wiedzy na temat zjawiska finansjalizacji i jego uwarunkowań w oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu. Natomiast głównym celem badawczym jest empiryczna weryfikacja oddziaływania finansjalizacji na funkcjonowanie publicznych podmiotów leczniczych.

Publikacja zawiera bogaty przegląd rodzimej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wyniki badań przeprowadzone przez autorkę w ramach realizowanego projektu „Diamentowy grant" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monografia adresowana jest do osób chcących zrozumieć oddziaływanie finansjalizacji na system ochrony zdrowia, rolę pacjenta i relację pomiędzy nim a personelem medycznym. W szerszej perspektywie niniejsza praca może być przyczynkiem do dyskusji na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i koniecznych reform.

Monografia polecana jest naukowcom, doktorantom i studentom zajmującym się problematyką ochrony zdrowia. Ponadto adresatem niniejszej publikacji jest personel medyczny, kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, a także osoby stanowiące prawo dotyczące funkcjonowania tych placówek.

Wstęp 7

Rozdział 1
System ochrony zdrowia - ujęcie teoretyczne 13
1.1. Pojęcie i atrybuty systemu ochrony zdrowia 13
1.2. Modele systemów ochrony zdrowia i sposoby finansowania ochrony zdrowia - wybrane zagadnienia 23
1.3. Organizacja i finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce - przekształcenia i stan obecny 30

Rozdział 2
Wprowadzenie do problematyki zjawiska finansjalizacji 39
2.1. Zjawisko finansjalizacji - istniejący stan wiedzy 39
2.2. Przyczyny i konsekwencje zjawiska finansjalizacji 44

Rozdział 3
Zjawisko finansjalizacji w systemie ochrony zdrowia 53
3.1. Zjawisko finansjalizacji w systemie ochrony zdrowia - definicja i przykłady 53
3.2. Konsekwencje zjawiska finansjalizacji dla systemu ochrony zdrowia 59

Rozdział 4
Metodyka badań 65
4.1. Uzasadnienie podjęcia i cele badań 65
4.2. Procedura badawcza 67
4.3. Model badawczy, pytania badawcze i hipotezy badawcze 69
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 73
4.5. Dobór próby badawczej 76
4.6. Zastosowane metody statystyczne 78

Rozdział 5
Zjawisko finansjalizacji a system ochrony zdrowia - analiza empiryczna 81
5.1. System ochrony zdrowia w województwie świętokrzyskim 81
5.2. Charakterystyka respondentów 90
5.2.1. Charakterystyka respondentów - badania ilościowe 90
5.2.2. Charakterystyka respondentów - badania jakościowe 94
5.3. Omówienie wyników badań 96
5.3.1. Występowanie zjawiska finansjalizacji w publicznych podmiotach leczniczych w opinii pacjentów i personelu medycznego 96
5.3.2. Zjawisko finansjalizacji a dostęp do publicznych podmiotów leczniczych 103
5.3.3. Zjawisko finansjalizacji a wręczanie dowodów wdzięczności (korupcja) w publicznych podmiotach leczniczych 106
5.3.4. Zjawisko finansjalizacji a biurokracja w publicznych podmiotach leczniczych 107
5.3.5. Zjawisko finansjalizacji a jakość relacji pacjent - personel medyczny w publicznych podmiotach leczniczych 108

Podsumowanie 115
Literatura 119
Spis tabel 135
Spis rysunków 138

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku