• Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego

Federalizm fiskalny to współczesna koncepcja ekonomiczna przeciwstawna idei centralizmu, oparta na formule wielopoziomowych finansów publicznych oraz koncentrująca się na poszukiwaniu optymalnego zakresu decentralizacji fiskalnej. To jednocześnie koncepcja nowoczesnego i wieloszczeblowego zarządzania sektorem publicznym, której wdrażanie ma na celu zwiększenie efektywności procesu dostarczania dóbr i usług publicznych. W książce w kompleksowy sposób zaprezentowano poszczególne założenia teoretyczne i modele federalizmu fiskalnego, konfrontując je z teorią finansów samorządowych oraz praktyką gospodarczą. Jako przykład do analiz empirycznych posłużył podsektor subnational governmnet w państwach członkowskich OECD. Podjęto próbę określenia pozycji ekonomicznej wspomnianego podsektora w poszczególnych państwach, wykorzystując w tym zakresie autorski Miernik Poziomu Decentralizacji Fiskalnej - MPDF. „Podjęta w książce problematyka wypełnia lukę w polskiej literaturze przedmiotu, poświęco

Podtytuł Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego
Autor Marzanna Poniatowicz
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 320
70.00 52.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
49
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-102-9
Federalizm fiskalny to współczesna koncepcja ekonomiczna przeciwstawna idei centralizmu, oparta na formule wielopoziomowych finansów publicznych oraz koncentrująca się na poszukiwaniu optymalnego zakresu decentralizacji fiskalnej. To jednocześnie koncepcja nowoczesnego i wieloszczeblowego zarządzania sektorem publicznym, której wdrażanie ma na celu zwiększenie efektywności procesu dostarczania dóbr i usług publicznych. W książce w kompleksowy sposób zaprezentowano poszczególne założenia teoretyczne i modele federalizmu fiskalnego, konfrontując je z teorią finansów samorządowych oraz praktyką gospodarczą. Jako przykład do analiz empirycznych posłużył podsektor subnational governmnet w państwach członkowskich OECD. Podjęto próbę określenia pozycji ekonomicznej wspomnianego podsektora w poszczególnych państwach, wykorzystując w tym zakresie autorski Miernik Poziomu Decentralizacji Fiskalnej - MPDF.


„Podjęta w książce problematyka wypełnia lukę w polskiej literaturze przedmiotu, poświęconej zastosowaniu teorii federalizmu fiskalnego do systemu finansów samorządu terytorialnego".
Z recenzji Prof. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak

Wstęp 9

Rozdział 1
Ekonomiczne znaczenie, modele i funkcje samorządu terytorialnego 19
1.1. Samorząd terytorialny w kontekście teorii dóbr publicznych 19
1.2. Struktura organizacyjna i pozycja ekonomiczna podsektora subnational government w państwach OECD 25
1.3. Teoretyczne przesłanki podziału zadań między państwo a samorząd terytorialny 33

Rozdział 2
Federalizm fiskalny - założenia teoretyczne, modele i ewolucja doktryny 45
2.1. Założenia teoretyczne i modele federalizmu fiskalnego 45
2.2. Federalizm fiskalny pierwszej generacji (The First Generation Theory - FGT) 50
2.3. Federalizm fiskalny drugiej generacji (The Second Generation Theory - SGT) 56

Rozdział 3
Decentralizacja i autonomia finansowa samorządu terytorialnego jako pryncypia federalizmu fiskalnego 81
3.1. Istota decentralizacji i jej płaszczyzny 81
3.2. Zalety decentralizacji oraz zagrożenia z nią związane 90
3.3. Decentralizacja fiskalna - zakres przedmiotowy, zasady implementacji i mierniki 96
3.3. Autonomia finansowa samorządu terytorialnego jako efekt decentralizacji fiskalnej 110

Rozdział 4
Autonomia podatkowa i konkurencja fiskalna wspólnot samorządowych 123
4.1. Koncepcja podatku zdecentralizowanego 123
4.2. Model lokalnej konkurencji podatkowej Charlesa M. Tiebouta 140
4.3. Zróżnicowany poziom autonomii podatkowej władz samorządowych w państwach OECD - matryca taksonomii podatkowej 146
4.4. Problem ograniczonego lokalnego władztwa podatkowego w polskim systemie finansów lokalnych 150
4.5. Koncepcja tax expenditures i skutki preferencji podatkowych dla budżetów lokalnych w Polsce 163

Rozdział 5
Federalizm fiskalny a dochody transferowe i mechanizmy wyrównywania fiskalnego 171
5.1. Istota i przyczyny zróżnicowań fiskalnych na poziomie regionalnym i lokalnym 171
5.2. Typologia dochodów transferowych jednostek samorządu terytorialnego 176
5.3. Korekta nierównowagi fiskalnej w systemie finansów samorządowych - konfrontacja teorii z praktyką 179

Rozdział 6
Federalizm fiskalny a problematyka równowagi budżetowej i zadłużenia podsektora samorządowego 199
6.1. Równowaga budżetowa i dług publiczny w kontekście podziału władztwa pomiędzy poszczególne szczeble władzy publicznej 199
6.2. Istota i typologia reguł fiskalnych oraz zakres ich stosowania w finansach lokalnych 214
6.3. Lokalne reguły fiskalne w krajowym systemie ram fiskalnych w Polsce 223
6.4. Fiscal Rule Index (FRI) jako instrument pomiaru skuteczności reguł fiskalnych w systemie finansów publicznych 230

Rozdział 7
Koncepcja zastosowania autorskiego Miernika Poziomu Decentralizacji Fiskalnej (MPDF) z wykorzystaniem metody TOPSIS 235
7.1. Opis metody badawczej 235
7.2. Dobór cech diagnostycznych do budowy Miernika Poziomu Decentralizacji Fiskalnej 241
7.3. Ocena poziomu zaawansowania procesu decentralizacji z wykorzystaniem miernika MPDF - na przykładzie podsektora subnational government w wybranych państwach OECD 267

Zakończenie 273
Aneks 281
Bibliografia 291
Spis tabel 315
Spis rysunków 319

Marzanna Poniatowicz - dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB; specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego; autorka i współautorka około 150 publikacji naukowych; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz International Institute of Public Finance.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku