• Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji

Kontrowersje związane z wpływem decyzji agencji ratingowych na zachowanie się cen na rynkach akcji i obligacji nadal budzą wiele emocji, chociaż od momentu głośnej kompromitacji tych instytucji wobec upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers, upłynęło już wiele lat. Autorki podjęły się ambitnego zadania weryfikacji poglądu o występowaniu wpływu decyzji podejmowanych przez te podmioty na poszczególne rynki krajów UE. W książce omówiono również zasady funkcjonowania agencji ratingowych, w tym także ustalania kategorii ratingowych oraz ich rolę w systemie finansowym. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, a mianowicie m.in.: • aktywnych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych wiedzą z zakresu kształtowania się cen aktywów na rynkach finansowych, • naukowców i badaczy rynku finansowego, • studentów studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz podyplomowych, • zarządzających kapitałem pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych, w t

Podtytuł Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji
Autor Izabela Pruchnicka-Grabias, Anna Szelągowska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
62.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-247-7
Kontrowersje związane z wpływem decyzji agencji ratingowych na zachowanie się cen na rynkach akcji i obligacji nadal budzą wiele emocji, chociaż od momentu głośnej kompromitacji tych instytucji wobec upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers, upłynęło już wiele lat. Autorki podjęły się ambitnego zadania weryfikacji poglądu o występowaniu wpływu decyzji podejmowanych przez te podmioty na poszczególne rynki krajów UE. W książce omówiono również zasady funkcjonowania agencji ratingowych, w tym także ustalania kategorii ratingowych oraz ich rolę w systemie finansowym.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, a mianowicie m.in.:
• aktywnych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych wiedzą z zakresu kształtowania się cen aktywów na rynkach finansowych,
• naukowców i badaczy rynku finansowego,
• studentów studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz podyplomowych,
• zarządzających kapitałem pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych, w tym np. banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych,
• regulatorów rynków finansowych oraz przedstawicieli agencji ratingowych.


„Powstanie monografii ma głębokie uzasadnienie praktyczne i wypełnia lukę w polskojęzycznej literaturze finansowej, która nie zawiera dotąd tak kompleksowego opracowania na temat funkcjonowania agencji ratingowych i ich wpływu na wybrane segmenty rynków finansowych, na dodatek wzmocnionego rzetelnie przygotowanymi badaniami empirycznymi przeprowadzonymi przy pomocy przejrzystych, powszechnie uznawanych za prawidłowe, metod analizy ilościowej".
Z recenzji dra hab. Grzegorza Kotlińskiego, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wstęp 9

Rozdział 1
Amerykańskie agencje ratingowe i ich rola na rynkach finansowych 13
1.1. Istota agencji ratingowych i funkcje przez nie pełnione w systemie finansowym 13
1.2. Zasady oceny wiarygodności kredytowej towarzyszące nadawaniu ratingów 16

Rozdział 2
Europejskie agencje ratingowe 21
2.1. Nadzór nad agencjami ratingowymi w Unii Europejskiej 21
2.2. Rola agencji ratingowych na rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej 27
2.3. Udział agencji ratingowych w unijnym rynku papierów wartościowych 31

Rozdział 3
Czynniki determinujące kształtowanie się cen akcji na rynku kapitałowym 39
3.1. Związki pomiędzy realną i finansową sferą gospodarki 39
3.2. Funkcjonowanie pośrednictwa finansowego 42
3.3. Powiązanie czynników makroekonomicznych z cenami akcji 46
3.4. Przegląd dostępnych badań w zakresie interakcji pomiędzy czynnikami makroekonomicznymi oraz kursami akcji 49

Rozdział 4
Empiryczna weryfikacja wpływu decyzji podejmowanych przez agencje ratingowe na stabilność rynków akcji w warunkach ceteris paribus 57
4.1. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie oddziaływania ratingów na rynki akcji 58
4.2. Przedmiot, zakres oraz metodologia badań 62
4.3. Wyniki badań wahań stóp zwrotu z indeksów akcji dużych spółek w odniesieniu do zmian kategorii ratingowych lub perspektyw dla wybranych krajów Unii Europejskiej 67
4.3.1. Wyniki badań dla negatywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw 67
4.3.2. Wyniki badań dla pozytywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw 80

Rozdział 5
Wpływ decyzji podejmowanych przez agencje ratingowe na stabilność rynków akcji z uwzględnieniem oddziaływania czynników makroekonomicznych 87
5.1. Przedmiot, zakres oraz metodologia badań 87
5.2. Wyniki badań wahań stóp zwrotu z indeksów akcji dużych spółek w odniesieniu do zmian kategorii ratingowych lub perspektyw dla wybranych krajów Unii Europejskiej 89
5.2.1. Wyniki badań dla negatywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw 89
5.2.2. Wyniki badań dla pozytywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw 107

Rozdział 6
Agencje ratingowe na rynku skarbowych papierów dłużnych 115
6.1. Oligopolistyczny charakter agencji ratingowych 116
6.2. Ratingi kredytowe jako wyznaczniki wiarygodności inwestycyjnej państw 117
6.3. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie oddziaływania agencji ratingowych na rynki skarbowych papierów dłużnych 121

Rozdział 7
Wpływ decyzji podejmowanych przez agencje ratingowe na stabilność rynków skarbowych papierów wartościowych 125
7.1. Zakres, przedmiot badań i metoda badawcza 126
7.2. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych analizowanych 14 państw UE 129
7.3. Siła efektu kluczowych decyzji agencji ratingowych a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych grupach państw 141
7.4. Estymacja makroekonomicznych predyktorów rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w analizowanych państwach Unii Europejskiej z uwzględnieniem decyzji największych agencji ratingowych 142
7.4.1. Wpływ decyzji agencji Standard & Poor's na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych krajach z uwzględnieniem oddziaływania wybranych czynników makroekonomicznych 143
7.4.2. Wpływ decyzji agencji Moody's na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych krajach z uwzględnieniem oddziaływania wybranych czynników makroekonomicznych 151
7.4.3. Wpływ decyzji agencji Fitch Ratings na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych krajach z uwzględnieniem oddziaływania wybranych czynników makroekonomicznych 155
7.5. Ocena jakości modeli predykcyjnych analizowanych państw w świetle decyzji głównych agencji ratingowych 159

Rozdział 8
Wpływ decyzji agencji ratingowych na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski 163
8.1. Metodologia badań 164
8.2. Decyzje agencji Standard & Poor's a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski 165
8.3. Decyzje agencji Moody's a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski 168
8.4. Decyzje agencji Fitch Ratings a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski 170

Zakończenie 173
Bibliografia 175

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku