• Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej

Podtytuł Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej
Autor Jacek Adamek
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 175
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-478-5
Historia, teraźniejszość i przyszłość rachunkowości ściśle wiąże się z rozwojem ludzkiej cywilizacji i jej środowiskiem. Jednym z elementów je kształtują­cych jest kultura, ze swymi wymiarami. Kultura, obok takich składowych, jak np. system prawny, gospodarczy, poziom rozwoju rynku finansowego, czy też doświadczenia historyczne, z jednej strony staje się ważną charakterystyką modelującą oczekiwania formułowane wobec rachunkowości funkcjo­nującej w danym środowisku kulturowym, z drugiej zaś wpływa na sposoby realizacji zadań przed nią stawianych. Zróżnicowanie kulturowe, właści­we dla różnych regionów świata, można więc traktować jako czynnik decydujący o odmienności modeli rachunkowości właściwych dla danych kultur.
Powyższe założenie pozwoliło sformułować cel niniejszego opracowania, którym jest próba ukazania kultury, jako elementu modelującego teorię i prakty­kę funkcjonowania modeli pomiaru i ujawnień rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk kulturowych, właściwych dla rachunko­wości islamskiej i chińskiej. Lektura niniejszego opracowania w zamierzeniu jej autora ma m.in. pozwolić sformułować odpowiedź na kwestie: Czym jest kultura i jakie związki wykazuje ona z rachunkowością? Jakie cechy kulturowe determinują teorię i praktykę systemów pomiaru ujawnień rachunkowych funkcjonujących w krajach islamskich, a jakie są właściwe dla modelu rachunkowości chińskiej? Czy czynnik kulturowy osłabia procesy standaryzacji, harmonizacji i konwergencji rachunkowości w skali światowej? W jaki sposób charakterystyki kulturowe kształtują działania standaryzacyjne rachunko­wości islamskiej i chińskiej?
Autor niniejszej monografii, kierując ją do praktyków i teoretyków rachunkowości wyraża nadzieję, iż zawarta w jej treści problematyka stanie się dla Czytelnika instrumentem rozszerzającym sposób postrzegania systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych, jako narzędzia opisu rzeczywistości i jego re­lacji z szeroko rozumianym otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem wielokierunkowych związków rachunkowości z czynnikiem kulturowym.
Wstęp 5
Rozdział 1

Kultura i rachunkowość 7

1.1. Determinanty rozwoju krajowych modeli rachunkowości 7

1.2. Kultura i jej wymiary - zagadnienia wybrane 18

1.3. Wartości kulturowe rachunkowości i jej kulturowe modele rozwoju 28
Rozdział 2

Rachunkowość islamska 39

2.1. Rachunkowość a religia 39

2.2. Ekonomiczna koncepcja islamu jako baza rozwoju rachunkowości islamskiej 41

2.3. Rachunkowość islamska i jej związki z kodem islamu 50

2.3.1. Zasada podmiotu rachunkowości 56

2.3.2. Zasad going concern 57

2.3.3. Zasada periodyzacji 58

2.3.4. Zasada pomiaru pieniężnego 59

2.3.5. Zasada kosztu historycznego i zasada ostrożnej wyceny 60

2.3.6. Zasada pełnego ujawniania 62

2.3.7. Zasada istotności 64

2.3.8. Zasada memoriałowa 65

2.3.9. Zasada współmierności 66

2.4. Rachunkowość islamska w świetle gray?owskiego modelu wartości kulturowych rachunkowości 69

2.4.1. Wartości kulturowe islamu - rys 70

2.4.2. Subkulturowe wymiary rachunkowości islamskiej 75
Rozdział 3

Rachunkowość chińska 81

3.1. Kultura w świetle uwarunkowań rozwojowych rachunkowości chińskiej 81

3.2. Czynniki kulturowe rozwoju rachunkowości chińskiej - rys 88

3.2.1. Konfucjanizm 89

3.2.2. Buddyzm 94

3.2.3. Feng shui 97

3.2.4. Czynniki kulturowe łączone z ideologią socjalizmu i komunizmu 99

3.3. Chińskie modele księgowości a czynniki kulturowe 103

3.4. Rachunkowość chińska w świetle gray?owskiego modelu wartości kulturowych rachunkowości 111

3.4.1. Wartości kulturowe Chin - rys 112

3.4.2. Subkulturowe wymiary rachunkowości chińskiej 116
Rozdział 4

Tożsamość kulturowa rachunkowości a zmniejszanie różnic między jej systemami 121

4.1. Zmniejszanie różnic między systemami rachunkowości jako wyzwanie współczesności 121

4.1.1. Harmonizacja i pojęcia bliskoznaczne 122

4.1.2. Przesłanki procesu ujednolicania rachunkowości w skali światowej 127

4.2. Kultura w świetle procesów ograniczania różnic między systemami rachunkowości 133

4.3. Rachunkowość islamska a proces standaryzacji systemów pomiaru i ujawnień rachunkowych 139

4.4. Rachunkowość chińska a proces standaryzacji systemów pomiaru i ujawnień rachunkowych 152
Zakończenie 163

Literatura 165

Spis rysunków i wykresów 173

Spis tabel 174
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku