• Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji (wyd. II)

W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym. Dla podniesienia skuteczności realizowania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w szpitalu zaproponowano wykorzystanie koncepcji Facility Management i budynku inteligentnego, które zostały zastosowane za pośrednictwem modelu wspomagającego procesy eksploatacji infrastruktury technicznej szpitala. Wdrożenie modelu będzie powodowało, przy kompleksowym podejściu, dostarczenie udogodnień dla wspomagania utrzymania ruchu w obiekcie szpitalnym. Praktyczne zastosowanie będzie mogło mieć miejsce poprzez wykorzystanie metod i narzędzi z nauki eksploatacji, w zależności od zidentyfikowanego problemu w kierowaniu procesem eksploatacji. W monografii dokonano: - przeglądu metod i narzędzi stosowanych w eksploatacji obiektów technicznych i działalności służb utrzymania ruchu, - analizy uwarunkowań prawnych i technicznych w kierowan

Podtytuł Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji (wyd. II)
Autor Anna Bujanowska, Witold Biały
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 140
37.00 25.90
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
25.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-118-0
W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym.

Dla podniesienia skuteczności realizowania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w szpitalu zaproponowano wykorzystanie koncepcji Facility Management i budynku inteligentnego, które zostały zastosowane za pośrednictwem modelu wspomagającego procesy eksploatacji infrastruktury technicznej szpitala. Wdrożenie modelu będzie powodowało, przy kompleksowym podejściu, dostarczenie udogodnień dla wspomagania utrzymania ruchu w obiekcie szpitalnym. Praktyczne zastosowanie będzie mogło mieć miejsce poprzez wykorzystanie metod i narzędzi z nauki eksploatacji, w zależności od zidentyfikowanego problemu w kierowaniu procesem eksploatacji.

W monografii dokonano:
- przeglądu metod i narzędzi stosowanych w eksploatacji obiektów technicznych i działalności służb utrzymania ruchu,
- analizy uwarunkowań prawnych i technicznych w kierowaniu eksploatacją obiektów szpitalnych,
- identyfikacji procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym,
- opracowania modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w fazie „użytkowanie" istniejącego obiektu szpitalnego,
- weryfikacji opracowanego modelu w wybranej jednostce obiektu szpitalnego,
- oceny funkcjonowania procesów eksploatacji i działalności służb utrzymania ruchu w wybranej jednostce szpitalnej,
- doboru kluczowych wskaźników efektywności, jako elementu wdrażania koncepcji FM (zarządzanie udogodnieniami) za pomocą wybranej metody heurystycznej.

Wykaz ważniejszych skrótów 9
Słowo wstępne 11

1. Wprowadzenie 13

2. Wybrane metody i narzędzia w eksploatacji obiektów technicznych 19
2.1. Rozwój koncepcji metod eksploatacji obiektów technicznych 19
2.1.1. Reliability Centred Maintenance 21
2.1.2. Budynek inteligentny 23
2.1.3. Facility Management 26
2.1.3.1. Geneza koncepcji 26
2.1.3.2. Zastosowanie i domeny FM 29
2.2. Przegląd narzędzi wspomagających eksploatację obiektów technicznych 31

3. Uwarunkowania eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym 39
3.1. Specyfika infrastruktury technicznej w organizacji szpitalnej 39
3.1.1. Budynek szpitalny jako obiekt budowlany 42
3.1.2. Sprzęt medyczny w obiekcie szpitalnym 45
3.2. Aspekty prawne i organizacyjne eksploatacji obiektu szpitalnego 50
3.2.1. Kwestie semantyczne działań podejmowanych na rzecz obiektu budowlanego 50
3.2.2. Zarządzanie obiektem szpitalnym 51
3.3. Eksploatacja infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym 54

4. Procesy eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym 59
4.1. Proces eksploatacji obiektu szpitalnego 59
4.1.1. Użytkowanie 60
4.1.2. Utrzymanie ruchu 60
4.1.2.1. Bieżąca obsługa techniczna 60
4.1.2.2. Obsługa techniczna 61
4.1.2.2.1. Obsługa zdarzeń niezamierzonych 61
4.1.2.2.2. Diagnostyka stanu technicznego 61
4.1.2.2.3. Planowanie obsługowo-naprawcze 62
4.1.2.2.4. Organizowanie działań obsługowo-naprawczych 66
4.1.2.3. Zakup/zaopatrzenie i likwidacja 67
4.2. Proces eksploatacji sprzętu medycznego w szpitalu 68
4.2.1. Użytkowanie 69
4.2.2. Utrzymanie ruchu 69
4.2.2.1. Bieżąca obsługa techniczna 69
4.2.2.2. Obsługa techniczna 70
4.2.2.2.1. Diagnostyka stanu technicznego 70
4.2.2.2.2. Planowanie przeglądów 71
4.2.2.2.3. Obsługa zdarzeń niezamierzonych 74
4.2.2.2.4. Organizowanie działań obsługowo-naprawczych 74
4.2.2.3. Zakup/zaopatrzenie 75
4.2.2.4. Likwidacja 75

5. Koncepcja modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym 77

6. Przykład zastosowania modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym 83
6.1. Charakterystyka pracowni badań endoskopowych - diagnoza etap 1 83
6.2. Wybór procesu eksploatacji i wymagania w pracowni badań endoskopowych - diagnoza etap 2 88
6.3. Rekomendacje dla pracowni badań endoskopowych - diagnoza etap 2 90
6.4. Uwzględnienie rekomendacji w planowaniu eksploatacji/utrzymania ruchu w pracowni badań endoskopowych - diagnoza etap 2 92
6.4.1. Metoda Grupowej Oceny Ekspertów 93
6.4.2. Uporządkowanie wskaźników KPI dla pracowni badań endoskopowych 97
6.4.3. Interpretacja i zastosowanie praktyczne wskaźników KPI w pracowni badań endoskopowych 109

7. Podsumowanie, wnioski 115

8. Załączniki 119

Bibliografia 131
Spis tabel 137
Spis rysunków 138
Spis załączników 139

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku